Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jyväskylän kaupunki

Rakennuttajainsinööri

Tapio Koikkalainen

  • 014 266 7594

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170

Mt 630 (Puuppolantie) ja mt 16707 (Autiokankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, tiesuunnitelma, Jyväskylä

Hankekuvaus

Hankkeessa suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä: 0,7 km maantielle 630 (Puuppolantie) välille Mehtolantie-Autiokankaantie sekä 2,8 km maantielle 16707 ( Autiokankaantie) välille Puuppolantie -Tervaruukinkatu. Jalankulku- ja pyöräilyväylä erotetaan maantiestä kapealla välikaistalla. Väylä ylittää Autiojoen omalla sillalla sekä alittaa Kirri – Tikkakoski STk-hankkeessa rakennettavan uuden seututien 630 alikulkukäytävää pitkin. Asemakaava-alueella ratkaisu vaatii kaavamuutoksen ja se hyväksytään katusuunnitelmana.

Suunniteltavat jalankulku- ja pyöräilyväyläosuudet yhdistyvät molemmista päistään olemassa oleviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin, joten hankkeen toteutuessa syntyy yhtäjaksoinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Jyväskylästä Tikkakosken taajamaan asti.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen Ely-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina toimii Destia Oy.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 22.1.2020 klo 17.00-18.30 Liinalammin koulun ruokalassa, Tervaruukinkatu 36, 41160 Tikkakoski. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää mielipiteitä ja parannusehdotuksia. Paikalla ovat ELY-keskuksen, Jyväskylän kaupungin ja suunnittelijan edustajat.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2020, minkä jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen internetsivuilla ja ilmoitetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesällä/syksyllä 2020.

Toteutus

Hankkeelle ei ole osoitettu investointirahoitusta, joten toteutuksen aikataulusta ei ole tietoa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.01.2020