Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270
  • etunimi.sukunimi@poyry.com

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Hankkeen tavoitteena on suunnitella jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuorentien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen (2,3 km). Rakennussuunnitelma laaditaan myöhemmin koko matkalle Laukkavirrantien ja Vihtavuorentien välillä, kun tiesuunnitelma on hyväksytty (3,8 km).

Suunnitelmatilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy. Laukkavirrantien ja entisen Kuhankosken erityisammattikoulun välillä on voimassa oleva tiesuunnitelma vuodelta 2014.
 

Tiesuunnitelmaluonnosten arvioidaan valmistuvan huhtikuun 2020 aikana, minkä jälkeen niitä esitellään avoimesti ja niistä voi antaa palautetta. Saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset, minkä jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) ja ilmoitetaan Laukaa-Konnevesi-lehdessä.


Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.04.2020