Kehärata

Valmistunut

Kehärata on poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan Vantaan Hiekkaharjussa. 18 kilometriä pitkälle rataosuudelle rakennettiin ensimmäisessä vaiheessa Lentoaseman, Aviapoliksen ja Kivistön tunneliasemat sekä Leinelän ja Vehkalan pinta-asemat. Asemavaraukset syntyivät Petakseen, Viinikkalaan ja Ruskeasantaan. Liikennöinti rataosuudella alkoi heinäkuussa 2015.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Juha Kansonen

  • 0295 34 3633
  • juha.kansonen@liikennevirasto.fi

Kehärata

$curSection.smallImageAltText.data

Hankkeen taustat

Kehärata yhdistää toisiinsa seudun nykyisiä aluekeskuksia sekä asunto- ja työpaikka-alueita ja mahdollistaa uusien alueiden keskittämisen tehokkaan joukkoliikenneväylän varteen. Kaikkiaan rata tukee tiiviin, raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen muodostumista pääkaupunkiseudulla.

Kulkiessaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Kehärata kytkee lentoaseman tiiviisti raideliikennejärjestelmään. Kaikki liikennemuodot yhteen sovittava rataosuus tehostaa joukkoliikenteen käyttöä, minkä lisäksi se laajentaa korkeatasoisen joukkoliikennepalvelutarjonnan selkeästi aiempaa laajemmalle alueelle.

Kehärata-projektiin sisältyi myös valtatie 3:n parantaminen Keimolan kohdalla siihen liittyvine katuyhteyksineen.
Kehärata luo pääkaupunkiseudulle uutta voimaa niin liikkumisen, asumisen kuin työnteon näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteet

Kehärata luo pääkaupunkiseudulle uutta voimaa niin liikkumisen, asumisen kuin työnteon näkökulmasta. Samalla se paransi joukkoliikenteen palvelutasoa Helsingin seudun kunnissa toimiessaan tärkeänä poikittaisena runkoyhteytenä.

Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota positiivisen palvelukokemuksen luomiseen. Asiakkaille tämä näyttäytyy radalla muun muassa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisina asemina, nykyaikaisina Flirt-junina ja sujuvina vaihtoyhteyksinä. Myös esimerkiksi esteettömyyteen on panostettu vahvasti.

Helsingin seudun kuntien lisäksi Kehärata toi sujuvammat yhteydet lentokentälle koko Suomesta toimiessaan lento- ja kaukojunaliikenteen yhdistävänä linkkinä muualle maahan.

Hankkeen eteneminen

Liikennöinti Kehäradalla on alkanut 1.7.2015.

 

 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio oli 773,8 M€ ja se toteutettiin Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavia Oyj:n yhteishankkeena.

 

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.11.2016