Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Leo Oja

  • 0295 038 272
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Pirkko Ylitalo

  • 0295 038 290
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Siltatyöt

Salmen sillan uusiminen, Hyrynsalmi

Hyrynsalmen kuntataajaman välittömässä läheisyydessä valtatiellä 5 sijatseva Salmen uusitaan vuosina 2019 - 2020. Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa, raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

Sillan korjausta varten sillan ylävirran puolelle rakennetaan kiertotie ja uoman yli väliaikainen silta. Kevyen liikenteen kulkuedellytyksiin viereisellä kevyen liikenteen väylällä siltatyöllä ei ole juurikaan vaikutuksia. Sillan alittavalle pienveneilylle järjestetään kulkuyhteys työmaan läpi.

Työt käynnistyvät toukokuussa 2019 ja valmistuvat syksyllä 2020.

Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Pirkko Ylitalo.

Vuottojoen sillan uusiminen, Kajaani

Vuottojoen silta valtatiellä 22 Kajaanissa uusitaan sen huonon kunnon vuoksi. Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen, uuden sillan rakentamisen, vesihuoltotöitä ja melusuojausta.

Vuottojoen sillan kohdalle rakennetaan uuden sillan rakentamisen ajaksi kiertotie, joka on käytössä syksyyn 2020 saakka. Nopeusrajoitus on kiertotiellä 40 km/h.

Työt käynnistyvät toukokuussa 2019 ja valmistuvat syksyllä 2020.

Hankkeesta vastaa projektipäällikkö Leo Oja.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.03.2020