Vt 1 lisäkaistat Kehä II–Tuomarila

Valmistunut

Hankkeessa sujuvoitettiin Turunväylän liikennettä Kehä II (Nihtisilta)–Tuomarila välillä rakentamalla sinne kolmannet kaistat sekä parannettiin alueen meluntorjuntaa ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Hankkeen myötä ruuhkat vähenevät ja kyseinen tieosuus on entistä turvallisempi.

Yhteystiedot

Väylä

Projektijohtaja

Jukka Hietaniemi

  • 029 534 3513
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Lisätietoja

Seuraa hanketta Facebookissa

Vt 1 Lisäkaistat Kehä II-Tuomarila

WhatsApp-tiedotuslista

Tilaa tiedot liikennejärjestelyistä

Ohjeet WhatsApp-listalle liittymiseen

Hankkeen tausta

Valtatie 1 Kehä II–Tuomarila välillä Espoossa on vilkkaasti liikennöity tie, jolla kulkee vuorokaudessa n. 62 000 ajoneuvoa. Turunväylän liikenne ruuhkautuu erityisesti aamun huipputuntien aikaan Helsingin suuntaan. Vastakkaisen suunnan iltapäiväruuhka aiheuttaa jonoutumista myös Kehä II:lla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa sujuvoitettiin Turunväylän liikennettä Kehä II (Nihtisilta) – Tuomarila välillä sekä parannettiin alueen meluntorjuntaa ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Väylä rakennutti Kehä II (Nihtisilta) – Tuomarila välille kolmannet kaistat molemmin puolin moottoritietä n. kolmen kilometrin matkalle. Lisäksi eritasoliittymien ramppijärjestelyjä uusittiin. Hankkeen myötä ruuhkat vähenevät ja kyseinen tieosuus on entistä turvallisempi. Alueen meluntorjuntaa lisättiin merkittävästi rakentamalla n. kolme kilometriä melusuojausta. Kevyen liikenteen yhteydet paranivat, kun Kuurinmäkeen rakennettiin moottoritien ylittävä kevyen liikenteen silta sekä alikulku Jondalin kohdalle.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Jondalin uusi alikulkukäytävä sekä Kuurin kevyen liikenteen ylikulkusilta valmistuivat syksyllä 2018. Lisäkaistat ja Kehä II:n uusi ramppi avattiin liikenteelle joulukuussa 2018, ja hanke valmistui näin ollen yhdeksän kuukautta etuajassa. Alueella jatketaan vielä viimeistelytöitä, kuten istutuksien tekoa.

Urakan arvo oli noin 13 miljoonaa euroa. Kustannukset jaettiin Liikenneviraston ja Espoon kaupungin kesken. Urakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy.

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.01.2019