Raja-Joosepin rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Raja-Joosepin rajanylityspaikan infrastruktuuria, rakennuksia, tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa. Hanke kuuluu Kolarctic CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu 2022.

Hankkeen taustat

Raja-Joosepin rajavartioasema sijaitsee Inarin kunnassa 50 kilometrin päässä Ivalon kylästä. Vartioaseman vastuulla on Raja-Joosepin kansainvälinen rajanylityspaikka, joka sijaitsee 7 kilometrin päässä rajavartioasemasta. Valvontavastuulla olevaa valtakunnan rajaa on Raja-Joosepin toiminta-alueella 57 kilometriä. Rajaosuus jakautuu maa- ja vesirajaan. Maarajaa on valvottavana 56,5 kilometriä ja vesirajaa 0,5 kilometriä. 

Aseman toiminta alkoi syksyllä 1945 vanhassa vartiorakennuksessa. Työmaaliikenne rajanylityspaikan kautta alkoi 1960-luvulla. Virallisen rajanylityspaikan statuksen Raja-Jooseppi sai 25.1.1967 ja kansainvälisen rajanylityspaikan statuksen 4.9.1989. Vuonna 2018 rajanylityksiä Raja-Joosepin rajanylityspaikalla rekisteröitiin 74 063.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kolartic CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.3.2019. Kehittämishankkeen budjetti on 11,45 M€, johon tukea saadaan 10,31 M€. Väyläviraston omarahoitusosuus budjetoidaan perusväylänpidosta.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta. 

Hankkeen tavoitteet

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehitetään rajatarkastustoimintaa rakentamalla uusi rajatarkastusasema nykyisen aseman länsipuolelle. Tarkastushenkilökunnan työskentelyolot ja työturvallisuus kohenevat. Rajatarkastusten tarkkuus ja varmuus tehostuvat uusien tarkastusjärjestelmien ja läpivalaisulaitteen ansiosta. Rajanylityspaikan riittävä kapasiteetti tuleville vuosille varmistetaan näillä toimenpiteillä. 

Hankkeeseen osallistuvat Väylä, Lapin ELY-keskus, Tulli, STUK, Senaatti-kiinteistöt, Rajavartiolaitos ja Mintrans.

Hankkeen eteneminen

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän on allekirjoitettu ja kunnostustoimien suunnittelutyöt on käynnistetty. Rakennustyö alkaa arviolta keväällä 2020.

Kolarctic Cross Border Cooperation 2014-2020 on Euroopan Unionin ohjelma, jolla rahoitetaan yhteistyötä EU:n ulkorajojen yli.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019