Väylän julkaisuja

2019

1/2019     Lounais-Suomen tienvarsien monimuotoisuuspilotti
2/2019    Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2016
3/2019    Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2016 - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
4/2019    Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2017
5/2019    Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2017 - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
6/2019     Tie- ja ratahankkeiden kiinteistötaloudelliset vaikutukset ja kunnan rahoitusosuus - Tarkastelu hyötyjä maksaa -periaatteen näkökulmasta
7/2019     Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää - Kaukoliikenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämistarpeet
8/2019    Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut - kehittämispolku
9/2019    Valtakunnalliset liikenteelliset solmut ja niiden merkitys yhteistyön kannalta
10/2019  Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi

11/2019    Liikenneviraston tilinpäätös 2018
12/2019   Digitalisaatiohanke 2016-2018
13/2019  Konenäön vakiintuva hyödyntäminen tieomaisuuden hallinnassa - Pohjaesitys maanteiden hoidossa ja ylläpidossa käytettävän annotoidun kuva-aineiston hallinnan, tietosisällön ja terminologian standardoimiseksi
14/2019
15/2019  Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja
16/2019  Päällystettyjen teiden kuivatuksen kunnossapidon toimintalinjat
17/2019  Ratatöiden toteutustapojen valintaprosessi, osapuolten roolit ja yhteistyö
18/2019  Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2018
19/2019  Kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmut - Esiselvitys logistiikkasolmuista kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä
20/2019  Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit
 
21/2019     Hankearvioinnin ennusteiden kehittäminen 
22/2019    Aurora-älytie ja avoin kokeiluekosysteemi - Hankkeen loppuraportti
23/2019    Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2018 - Väyläviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
24/2019    Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2018
25/2019    Luettelo rautatieliikennepaikoista 1.1.2019
26/2019    Kontiomäki-Pesiökylä-Ämmänsaari/Taivalkoski-radan peruskorjaus - Hankearviointi
27/2019    Tavaran ajan arvo liikenteessä
28/2019    Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus
29/2019    Ajonopeudet maanteillä 2018
30/2019    Pisara + -liikenteellinen toimenpideselvitys
 
31/2019    Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus: Valtakunnallinen raportti - Talvi 2019
32/2019
33/2019    Vakavat loukkaantumiset Väyläviraston vaikutusarvioinneissa - Ehdotus arviointitavasta
34/2019    Onko se eurooppalainen tapa aina parempi? Suomen ja Venäjän välisen tieliikennepolitiikan lähialueyhteistyö  
35/2019     Lähiliikennevarikkoselvitys Espoon ja Kirkkonummen alueella - Esiselvitys
36/2019
37/2019     Ympäristönäkökulmat väylänpidon hankinnoissa - Esiselvitys
38/2019     Tampere-Seinäjoki-tarveselvitys
39/2019     Rataosuuden Oulu-Kontiomäki kehittäminen - Oulun kolmioraiteen ja neljän liikennepaikan kehittämisen muodostaman hankkeen arviointi
40/2019    Tampereen läntisen kehätien vaikutusten jälkiarviointi
 
 
reaktionapit
Sivu päivitetty 16.10.2019