Hyvinkää-Hanko sähköistys

Hanke sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä Lappohjan satamaraiteen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 km.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa–Hanko-rata (149 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla Hyvinkää–Karjaa on vain tavaraliikennettä ja Karjaa-Hanko välillä myös kiskobusseilla hoidettavaa ostosopimukseen perustuvaa henkilöliikennettä. Radan tärkeimpiä kuljetuksia ovat metsäteollisuuden paperin vientikuljetukset Hangon satamaan ja Kirkniemen tuotantolaitokselta Vuosaaren satamaan, sellutoimitukset Kirkniemen tehtaalle, metallien kuljetukset Rautaruukin Hämeenlinnan tuotantolaitokselta Lappohjan tuotantolaitokselle sekä satamaan. Lisäksi rataosalla on raakapuukuljetuksia.  Vuonna 2016 rataosan kuljetusmäärä oli 0,7-1,3 miljoonaa tonnia, josta vain osa oli läpikulkevaa liikennettä.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä

Hanke

Hanke sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen
sekä Lappohjan satamaraiteen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 km. Hyvinkää–Hanko-rata on osa Euroopan laajuista rautateiden liikenneverkkoa (TEN).

Aikataulu

Suunnitelma on liitetty osaksi Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen (Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo, Hanko) - ratasuunnitelmaa. Suunnitelma etenee tämän projektin aikataulussa.

 

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 45,6 M€ MAKU 130 (2010=100) ja hyöty-kustannussuhde 0,87.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.11.2019