Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu: avoimen haun pilotit

Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu -osahankkeessa avoimen haun kautta käynnistyneitä pilottiprojekteja on yhteensä 4.

Liikennevirasto pilotoi yhdessä yritysten kanssa uusia digitaalisia tiedonkeruun teknologioita ja menetelmiä. Pilottiprojektit toteutetaan yhteistyökokeiluina, joissa sekä yritys että Liikennevirasto osallistuvat käytännön kokeiluun. Potentiaalisimmat kokeilujen kehittämistulokset on tarkoitus jalostaa edelleen osaksi tulevaisuuden toimintaa.

Liikenne- ja liikkumistietojen osalta pilottiprojekteissa kokeillaan muun muassa uusia liikennelaskennan ja ruuhkien ennustamisen menetelmiä.

Alta löydät kuvaukset pilottiprojektien tavoitteista, liitemateriaalia sekä loppuraportit projektien päätyttyä. Pilottiprojektit päättyvät viimeistään vuoden 2018 lopussa.

Automatisoitu liikenne- ja liikkumisteidon kerääminen ja jakelu -osahankkeen pilottiprojektit

Liikennemäärätiedon keruu videokuvasta

Kokeilussa kerätään liikennemäärätietoa videokuvasta kahdella erilaisella hahmontunnistustekniikalla. Tavoitteena on testata kyseisten tekniikoiden toimintaa kahdessa erilaisessa liikennekohteessa erilaisissa keli-, sää- ja valaistusolosuhteissa. Kokeilu tuottaa arvion tekniikoiden laatutasosta erilaisissa olosuhteissa sekä kokemuksia niiden soveltumisesta erilaisiin liikenneympäristöihin. Kokeilussa kerätään tietoa sekä ajoneuvoliikenteestä että kävelijöistä ja pyöräilijöistä. Samalla kerätään tietoa myös erilaisista laitteiden toimivuuteen sekä asennukseen liittyvistä haasteista.

Tekijä: Sito Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Petri Antola, p. 029 534 3835

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustaminen

Kokeilun tavoitteena on rakentaa malli, joka ennustaa tieliikenteen ruuhkien muodostumista n. 15 – 30 min eteenpäin sekä tunnistaa poikkeustilanteita. Kokeilussa käytetään koneoppimisen menetelmiä ja lähtötietoina ovat mm. Liikenneviraston LAM-mittauspisteiltä kerätty data.

Tekijä: Digia Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Pekka Kinnunen, p. 029 534 3250

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Tekninen määrittely

Tulokset, vaihe 1

Tulokset, vaihe 2

LiDAR suitability for traffic flow analysis

Kokeilun tarkoituksena on vertailla videokameratiedon ja LiDAR-tiedon hyödyntämistä liikennevirtojen analysoinnissa. Lähtökohtana on, että LiDAR kuvatiedolla pyritään täydentämään videokuvasta tunnistettuja ajoneuvoja. Oletuksena on, että LiDAR tieto parantaa järjestelmän toimivuutta etenkin huonoissa sää- ja valaistusoloissa. Lisäksi¨projektissa tutkitaan myös LiDAR kuvatiedon itsenäistä käyttöä liikennevirtojen analysoinnin tukena.

Tekijä: Tieto Finland Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Pekka Kinnunen, p. 029 534 3250

Arvioitu valmistuminen: 2/2018

Loppuraportti

Turvallisuustutkimus tunnelissa ja liikenteenlaskenta liittymässä

Kokeilusssa testataan Lidar-teknologian soveltuvuutta tietunnelien häiriötilanteiden havaitsemiseen (mm. pysähtyneet tai poikkeuksellista nopeutta ajavat ajoneuvot) sekä maantieliittymien liikennelaskentaan ja ajoneuvojen luokitteluun. Kokeilussa hyödynnetään helposti siirrettäviä ja edullisia lidar-laitteita.

Tekijä: Unikie Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Petri Antola, p. 029 534 3835

Arvioitu valmistuminen: 2/2018

Loppuraportti

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.10.2018