Vt 19 Seinäjoki-Lapua

Etelä-Pohjanmaan valtaväylän, valtatien 19, liikenne-määrät ovat nopeassa kasvussa. Onnettomuusalttiin tieosuuden Nurmo–Lapua leventäminen nelikaistaiseksi ja liittymien muutostyöt parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Nykytila

Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkämatkaista liikennettä sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Seinäjoen ja Lapuan kaupungit kehittävät maankäyttöään voimakkaasti valtatien välittömässä läheisyydessä.

Valtatien 19 liikennemäärä suunnitteluosuudella on 8700–14400 ajon/vrk (KVL 2017). Maankäytön kehittämistoimet alueella tulevat merkittävästi lisäämään tien liikennemääriä, mikä näkyy myös uudessa valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa. Raskaan liikenteen määrä on 1000–1300 ajon/vrk (KVLRAS 2017).

Valtatien 19 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kahdeksan henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2013–2017) aikana on sattunut yhteensä 89 liikenneonnettomuutta, joista 26 on johtanut loukkaantumiseen ja 2 on johtanut kuolemaan. Liikenneonnettomuudet kasautuvat tasoliittymiin.

Hanke ja toimenpiteet

Seinäjoki–Lapua hanke alkaa Kivisaaren liittymän kohdalta ja päättyy Ritamäen eritasoliittymän kohdalle. Hanke sisältää seuraavia toimenpiteitä: 

  • Tepon risteysilta (S32) rakennetaan
  • Teppo–Lapua välille rakennetaan kaksi keskikaiteella erotettua 2,8 kilometrin mittaista ohituskaistaosuutta (2+2 kaistaa)
  • Atrian eritasoliittymän rampit muutetaan rombisiksi
  • Ritamäen eritasoliittymän silta uusitaan ja rakennetaan liittymiskaistat
  • Honkimetsän eritasoliittymään lisätään liittymiskaistat
  • Tasoliittymiä parannetaan kanavoinnein ja liittymiä porrastaen
  • Tehdään yksityistiejärjestelyjä

Tieosuus Kivisaaren eritasoliittymän ja Tepon välillä levennetään 2. vaiheessa nelikaistaiseksi. Tämän 5 kilometrin mittaisen tieosuuden leventämisestä nelikaistaiseksi on laadittu tiesuunnitelma Seinäjoen itäisen ohikulkutien suunnittelun yhteydessä.

Tieosuuden parantamisen muita toimenpiteitä ovat mm. Ala-Luukon (S31) risteyssillan rakentaminen ja yksityistiejärjestelyjen parantaminen.

Aikataulu

Hankkeen tiesuunnitelma ohituskaistojen osalta valmis. Hipin kohdan liittymäjärjestelyjä suunnitellaan parhaillaan. Jouttikallion kohtaan suunnitellaan aluevarausta eritasoliittymälle.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.06.2019