E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma, josta on annettu hyväksymispäätös lokakuussa 2018. Tiesuunnitelman laati Finnmap Infra Oy. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen on käynnissä. Toteutuksesta vastaa Väylä. 

Valtio­neuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Myönnetyllä rahoituksella ei voida parantaa tieosuutta kuin osittain ja merkittäviä vaikutuksia jää saavuttamatta. Hankkeen toteuttamiseen yhtenä kokonaisuutena tarvittaisiin lisää rahoitusta noin 40 M€.

Tieosuuden parantamiseen myönnetyllä 30 M€:lla on alustavasti arvioitu voitavan poistaa osuuden tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus on käynnissä ja hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylä. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Tieosuuden parantamiseen myönnetyllä 30 M€:lla on alustavasti arvioitu voitavan poistaa osuuden tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä (1 -vaihe). Osuuden turvallisuutta ja toimivuutta merkittävästi parantavaa nelikaistaistusta, liikenteen hallintaa ja tarvittavaa laajaa meluntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan kokonaisuudessaan myönnetyllä rahoituksella. Hankkeen toteuttaminen kokonaisuudessaan edellyttäisi lisärahoitusta n. 40 M€. Hankkeen toteutuksen hankesivuilla on kuvattu tarkemmin, mitä toimenpiteitä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pystytään toteuttamaan. Hankkeen toteuttamisesta kahdessa vaiheessa aiheutuisi myös merkittäviä haittoja, mm. työnaikaiset liikennejärjestelyt häiritsevät tielläliikkujia ja ruuhkauttavat liikennettä kahteeen otteeseen. Vaiheittainen toteutus lisäisi myös rakennuskustannuksia ja ensivaihessa jäisi saamatta monet hankkeen positiiviista vaikutuksista. Myös alueen toimijat kokevat, että vaiheittainen toteutus vaikeuttaa maankäytön kehittymistä ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa nykyisten yritysten logistiikalle. Tieosuuden liikennemäärä onkin jo nyt 13 700 autoa päivässä, josta raskaita ajoneuvoja on noin 1 500. Lisäksi liikennemäärä ja raskaan liikenteen osuus ovat kasvaneet viime vuosina ja kasvavat edelleeen voimakkaasti. Tieosuuden turvallisuustilanne on huono jo nyt ja tasoliittymät tukkeutuvat päivittäin, ongelmien kärjistyessä aamu- ja iltaruuhkan aikaan.

Hankkeen tiesuunnitelma

Hankkeen tiesuunnitelmasta on annettu hyväksymispäätös lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmassa on laadittu tarkempi suunnitelma Turun kehätien parantamisesta yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuuunnitelman lain voimaisessa päätöksessä tarkennettiin suunnitelmaa joiltain osin, esim. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö jäivät nyt suunnittelematta. Tiesuunnitelmassa Kausela-Kirismäki on suunniteltu noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi poistamalla Kausela-Kirismäki -väliltä kaikki tasoliittymät ja korvaamalla ne rinnakkaisväylillä ja eritasoliittymäratkaisuilla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät meluntorjunta, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä valtatien 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella. 

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö edellyttävät kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia.

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö edellyttävät kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia.

Sivu päivitetty 10.06.2019