Avoimet tieaineistot

Väylä huolehtii valtion tieverkkoon liittyvistä tietoaineistoista. Suurin osa tieverkkoa koskevista tiedoista on avointa dataa.

Tieverkko

Tierekisteri

Tierekisteri sisältää tietoja Väylän vastuulla olevista maanteistä ja niiden liikenteestä. Tierekisterin tiedot on avattu pääasiassa paikkatietomuodossa Lataus- ja katselupalveluun.  Lisätietoja tierekisteristä.

Konsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille tärkeä tierekisteri uudistuu vuonna 2019 ja siirtyy osaksi uutta tiestötietojärjestelmää, joka mahdollistaa uudenlaiset tiedonkeruun tavat, laajemman tietosisällön ja tietojen paremman hyödyntämisen. Uuteen järjestelmään tuodaan mukaan myös tie-, rata- ja vesiväylien suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Lisätietoa: https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-kunnonhallinta/velho-allianssi

Digiroad

Digiroad on kansallinen tietietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Lisätietoja Digiroadista.

Mistä tietoja saa?

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Tiedot ovat saatavissa myös rajapintapalveluista. Rajapintapalvelujen käyttöön tarvitaan sopiva asiakasohjelmisto. Rajapintapalvelut sopivat myös sovelluskehittäjille, jotka haluavat käyttää Väylän avointa dataa omissa sovelluksissaan. Rajapintapalvelut on kuvattu tarkemmin kehittäjille-sivulla.

 

Muut aineistot

Liikenteen automaattiset mittaustiedot (LAM)

Liikenteen automaattisten mittaustietojen tuotanto on siirtynyt 1.1.2019 Traffic Management Finlandille. Siirtymäkauden aikana Väylä vastaa aineiston jakelusta avoimena datana.

Tieliikenneonnettomuudet

Väylä kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella.

Liikennemerkkien kirjasintyyppi

Suomessa opastusmerkeissä käytetään Väylän omaa kirjasintyyppiä.

Avoimet tieverkon ja tieliikenteen aineistot muualla

Tieliikenteen reaaliaikaiset mittaus- ja olosuhdetiedot eli Digitraffic

Tieliikenteen reaaliaikaisten tietojen tuotanto ja jakelu siirtyivät Liikennevirastosta Traffic Management Finlandille 1.1.2019. 
Traffic Magament Finlandin jakaa tietoja Digitraffic-palvelun kautta.  Siirry palveluun >>
Muut Traffic Management Finlandille 1.1.2019 siirtyneet tietopalvelut

Liikenteen automaattiset mittaustiedot

Siirtymäkauden aikana LAM-tiedot jaetaan Väylän aineistopalvelusta. Reaaliaikaiset LAM-tiedot ovat saataville Traffic Management Finlandin Digitraffic-palvelusta.

Tieliikenteen painorajoitukset ja tietyötiedot
Siirtymäkauden aikana tiedot ovat saatavissa Väylän aineistopalvelusta.
Traffic Magament Finland jakaa tietoja Digitraffic-palvelun kautta.  Siirry palveluun >>

TMC-paikannusnimistö
Siirtymäkauden aikana paikannusnimistö on saatavilla Väylän aineistopalvelusta.
Paikannusnimistö on tarjolla myös Traffic Magament Finlandin  Digitraffic-palvelussa.  Siirry palveluun >>
reaktionapit
Sivu päivitetty 09.07.2019