Kehittäjille

Väyläviraston tavoitteena on tehdä avoimen datan hyödyntämisestä mahdollisimman helppoa. Tälle sivulle on koottu kehittäjille hyödyllistä tietoa avoimista rajapinnoista ja avoimesta lähdekoodista..

Liikenteen reaaliaikaisten mittaus- ja olosuhdetietojen jakelu on siirtynyt Traffic Management Finlandille 1.1.2019. Lisätietoja >>>
Merikartoitustietojen ja joukkoliikennetietojen jakelu on siirtynyt Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomille 1.1.2.19. Lisätietoja >>>

Lataus- ja katselupalvelut

Väylän katselu- ja latauspalvelun kautta on saatavilla tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon liittyviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina.

Tiedostolatauspalvelu

https://www.vayla.fi/latauspalvelu

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Karttakuvapalvelu WMTS

https://julkinen.vayla.fi/rasteripalvelu/wmts?request=getcapabilities

Palvelu perustuu Traficomin tuottamaan rasterimuotoiseen merikartta-aineistoon merialueilta sekä sisävesiltä. Vuoden 2018 loppuun saakka aneiston tuottamisesta vastasi Liikennevirasto. Aineisto on rajattu Suomen rajojen sisäpuolelle, naapurivaltioiden aineistoja ei ole palvelun kautta saatavilla.

Palvelussa oleva aineisto päivittyy pienellä viiveellä aina uuden karttapainoksen ilmestymisen jälkeen. Karttapainosten välillä erikseen tiedotettavia muutoksia ei päivitetä palvelussa oleviin aineistoihin.

Palvelu soveltuu erityisesti taustakarttakäyttöön. Palvelun kautta saatavilla olevia aineistoja ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, eivätkä ne täytä viralliselle merikartalle asetettuja vaatimuksia. (Lisätietoja merikarttojen ja merikartta-aineistojen jakelusta)

Palvelu tukee EPSG:3395 sekä JHS 180 suosituksen mukaisia EPSG:3067 ja EPSG:3857 -projektioita.

Kartta-aineistojen käyttölupa on Creative Commons 4.0 Nimeä ja käytettävä attribuutio:

"Lähde: Liikennevirasto. Ei navigointikäyttöön. Ei täytä virallisen merikartan vaatimuksia."
Rajapintapalvelujen käyttö edellyttää että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Väyläviraston rajapintoihin. Käytännössä yhteyden voi ottaa paikkatieto-ohjelmistolla tai itse ohjelmoidulla sovelluksella.

Toiminnalliset rajapinnat

Toiminnalliset rajapinnat tarjoavat palveluita, joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi osana muita palveluita.

Viitekehysmuunnin

Viitekehysmuuntimella voi muuntaa

  • Koordinaatit tieosoitteiksi ja katuosoitteiksi
  • Tieosoitteet koordinaateiksi ja katuosoitteiksi
  • Tieosoitteet toisen ajanhetken tieosoitteiksi
  • Tieosoitevälit niiden alku- ja loppupisteiden koordinaateiksi
reaktionapit
Sivu päivitetty 26.04.2019