Avoin data

Väylä tukee liikennettä ja liikkumista Suomessa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

Avoimen tiedon ohjelma Väylävirastossa

Valtiovarainministeriö aloitti vuonna 2013 avoimen tiedon ohjelman, jonka tavoitteiden mukaisesti tietovarantojen avaamisesta on tullut osa Väylän (31.12.2018 asti Liikenneviraston) normaalia toimintaa. Tietojen avaaminen otetaan huomioon Väylän toiminnan kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa esimerkiksi niin, että uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta. Väylän tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön.

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  1. ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  2. Ilman maksuja
  3. itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylä varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.

Väylä jakelee avointa dataa useiden eri palveluiden kautta. Aineistot on jaettu eri palveluihin aineiston sisällön ja teknisten ominaisuuksien mukaan. Eräät aineistomme ovat saatavissa useista eri palveluista.

Avoin data on osa suurempaa kokonaisuutta, avointa tietoa.

Avoin data on osa avointa tietoa

Avoin data on osa suurempaa kokonaisuutta, avointa tietoa. Avointa tietoa on sellainen tieto tai sisältö, jonka käyttölupa takaa oikeuden tiedon vapaaseen ja maksuttomaan käyttöön, muokkaukseen ja jakamiseen.

Avointa dataa on sellainen avoin tieto, joka on julkaistu muodossa, jota on helppoa käsitellä koneellisesti. Esimerkiksi avoimet rajapinnat (API:t) ja tietyt tiedostomuodot (esimerkiksi CSV-taulukot) sopivat hyvin avoimen datan julkaisuun.

Käyttölupa varmistaa avoimuuden

Avoimen datan käyttöluvan (myös: käyttöehdot, lisenssi, ym.) tarkoitus on mahdollistaa tietoaineistojen mahdollisimman laaja hyödyntäminen. Hyödyntäminen onnistuu, kun käyttölupa:

  • antaa hyödyntäjälle tarpeellisen oikeudellisen varmuuden ja ennakoitavuuden
  • on koneluettavissa ja yhteensopiva muiden julkisten tietoaineistojen käyttölupien kanssa
  • huomioi tietoaineistojen kansainvälisen hyödyntämisen

Väylän avoimen datan käyttölupa on JHS189-suosituksen mukaisesti Creative Commons 4.0 Nimeä.

Sivu päivitetty 03.01.2019