Ratapiirustusarkisto

Väylän ratapiirustusarkistossa säilytetään rautatieinfraan liittyvät arkistoidut piirustusaineistot. Aineistot ovat pääosin muovilla/paperilla.

Piirustuksia on tämän hetkisen arvion mukaan n. 550 000 kpl ja ne on jaoteltu vanhojen arkistosarjojen mukaan kuuteen kokonaisuuteen:

 • Geo- ja rumpupiirustukset
 • Raidetekniset ja materiaalipalvelun piirustukset
 • Rakennusten piirustukset
 • Ratapiirustukset
 • Silta- ja rakennepiirustukset
 • Sähkö- ja turvalaitepiirustukset

Arkistoon kohdistuu vuosittain n. 2 000 palvelupyyntöä ja Väylässä palvelu tuotetaan 3 htv:n voimin. Väylän tarjoamat palvelut ovat:

Piirustusnumeroiden antaminen

 • Numerot annetaan toistaiseksi edelleen vanhoihin arkistosarjoihin pohjautuvalla luokittelulla
 • Kun tarvitset uuden piirustusnumeron, ilmoita siitä: ratapiirustusarkisto@vayla.fi
 • Pyynnössä on käytävä ilmi numeron osista paikka ja laji (jos tiedossa) sekä hanke/rataosa ja piirustuksen nimi/sisältö

Piirustusten arkistoiminen

- Jatkossa piirustusten arkistointi tapahtuu vain sähköisessä muodossa
- Kun sinulla on arkistoitavia piirustuksia, toimita ne ratapiirustusarkistoon sähköisesti:

 • Sähköpostin liitteenä ratapiirustusarkisto@vayla.fi tai
 • Latauslinkkinä samaan osoitteeseen
 • arkistoon otetaan vastaan muokattavat tiedostomuodot, mutta mukana on oltava myös ns. arkistoitavat tiedostot (esim. PDF/TIFF)
 • Aineisto on mahdollista toimittaa myös fyysisellä tallennusvälineellä (Cd, muistitikku) osoitteeseen Ratapiirustusarkisto/Väylävirasto PL 33 00521 Helsinki
 • Taitorakenteiden piirustusten arkistoinnissa on noudatettava ohjetta LO 36/2018​​​​​​​
 • Piirustusten mukana on toimitettava tieto, mitä piirustuksia toimitat ja eri projektien/kohteiden piirustukset on toimitettava omina kokonaisuuksinaan
 • Jos toimitat arkistoon uusia piirustuksia (uusi numero) ja ne korvaavat arkistossa olevia piirustuksia, ilmoita arkistolle, mitä piirustuksia uudet piirustukset korvaavat

Tietopalvelu

 • Kun tarvitset piirustuksia/tietoja arkistosta, ensisijainen tietopalvelukanava on ratapiirustusarkisto@vayla.fi
 • Tarvittaessa voit myös soittaa arkistoon p. 029 534 3212 (virka-aikana)
 • Tietopyynnöt hoidetaan pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä ja viiden arkipäivän vasteajalla
 • Jos pyynnölläsi on kiire, ilmoita siitä arkistoon
 • Piirustukset toimitetaan asiakkaalle ensisijaisesti skannattuna sähköpostilla tai ShareFilen kautta
 • Väylä ei veloita tietopalvelustaan, mutta suurikokoiset piirustukset ja määrältään suuret pyynnöt välitetään Väylän sopimuspainoon, joka skannaa aineiston asiakkaalle tämän laskuun. Ennen maksullisen skannauksen aloittamista asiasta tiedotetaan aina asiakasta ensin.
reaktionapit
Sivu päivitetty 10.07.2019