N2000 uudistaa syvyys- ja väylätiedot

Meriväylillä siirrytään vuodesta 2020 alkaen N2000-korkeusjärjestelmään. Muutos tarkoittaa, että syvyys- ja väylätietojen nollapiste on jatkossa maankuoressa ja reaaliaikainen tieto vedenkorkeudesta korostuu. Nykyään tiedot on sidottu merialueella keskiveteen ja sisävesillä NN-järjestelmään.

Uudistus alkaa Perämeren merikarttatuotteista ja väyläkorteista, ja etenee vaiheittain kohti etelää. Siirtymäajan kesto 6-8 vuotta. Sisävesiväylillä tilanne ei muutu.

Muutos yhtenäistää ja selkeyttää tilannetta merikartoilla ja väylillä sekä huomioi maan kohoamisen vaikutuksen. Väylätietojen laatu paranee ja tiedot pysyvät ajan tasalla. Uudistuksen myötä merenkulun turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus paranevat.

Vastuut uudistuksessa:

Väylä vastaa väylätiedoista ja väyläkorteista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa merikartoituksesta, https://www.traficom.fi/fi/N2000-merikarttauudistus

Ilmatieteenlaitos vastaa reaaliaikaisista vedenkorkeustiedoista, https://ilmatieteenlaitos.fi/keskivesitaulukot

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.09.2019