Rataverkon palvelun tarjonta

Valtion rataverkon palvelupaikat

Kesäkuussa 2019 voimaan tulleen Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 mukaisesti Väylävirasto julkaisee tällä verkkosivulla linkit valtion rataverkolla sijaitsevien palvelupaikkojen ylläpitäjien laatimiin palvelupaikkakuvauksiin.

Palvelupaikkakuvaus: Kannelmäen asema

Palvelupaikkakuvaus: Pasilan asema

Palvelupaikkakuvaus: Pohjois-Haagan asema

Palvelupaikkakuvaus: Malminkartanon asema

Palvelupaikkakuvaus: Senaatin Asema-alueet Oy:n asemarakennukset 

Väyläviraston tarjoamien palvelujen palvelupaikkakuvaukset löytyvät verkkoselostuksesta 2021.

Yksityisraiteistoilla sijaitsevat palvelupaikat

Mikäli yksityisraiteiston rataverkon haltija ei julkaise verkkoselostusta, raiteistolla sijaitsevien palvelupaikkojen kuvaukset julkaisee Väylävirasto.

Palvelupaikkakuvaus: Kouvolan maaterminaali

Palvelupaikkakuvaus: Mustolan terminaali, Lappeenranta

Palvelupaikkakuvaus: Joensuun terminaali

Palvelupaikkakuvaus: Suomen Viljava Oy:n varastot Kouvola, Turenki, Loviisa ja Naantali

Palvelupaikkakuvaus: WOCH Kotka Mussalo raide 928

Palvelupaikkakuvaus: ILP-Group Logistics Kotka Mussalo raiteet 918 ja 919

Palvelupaikan kuvauksen tuottaminen

Rail Net Europe on julkaissut palvelupaikan kuvauksen mallipohjan.  Lomake on saatavilla myös suomenkielisenä.

Palvelupaikan kuvaukset tulee olla saatavilla aikataulukauden 2021 verkkoselostuksessa. Valtion rataverkolla sijaitsevien palvelupaikkojen ylläpitäjien on toimitettava palvelupaikkakuvaukset tai linkit niihin 1.12.2019 mennessä Väylävirastolle. 

Jos rataverkon haltija, jonka verkkoon palvelupaikka on yhteydessä, on jätetty verkkoselostuksen julkaisuvaatimuksen ulkopuolelle direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti, palvelupaikan ylläpitäjän on toimitettava palvelupaikkakuvaus tai linkki siihen pääasialliselle rataverkon haltijalle eli Väylävirastolle.

Palvelupaikan ylläpitäjien tulee pitää palvelupaikan kuvaukset ajan tasalla.

Väylävirastoon voi olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

EU-komission rahoittamassa hankkeessa kehitetään rautatiekuljetuksille tarjottavien palvelujen tiedot kokoavaa yhteistä web-portaalia, jonka luonnokseen voi tutustua osoitteessa http://railfreightlocations.eu/

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.03.2020