Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.

Verkkoselostus 2021

(julkaistaan 13.12.2019)

Verkkoselostus 2020     

(päivitetty 26.9.2019)

Verkkoselostus 2019      

(päivitetty 26.9.2019)

  Karttapalvelu 2020 Karttapalvelu 2019
  Lataa avoimia aineistoja  

.

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Karttapalvelun käyttöohje

Rautatiealan sääntelyelin on päätöksellään 25.6.2019 asettanut sähkövetoisen liikenteen ratamaksuksi 0,1355 senttiä bruttotonnikilometriä kohden aikataulukausiksi 2019 ja 2020. Verkkoselostukset päivitettiin ratamaksun osalta 26.9.2019. Muuttuneet kohdat (kpl 6.2 ja 6.3) on korostettu vihreällä taustavärillä. 

Lisätietoa ratamaksusta

Verkkoselostusten päivitys 12.6.2019

Verkkoselostuksiin 2019 ja 2020 on tehty seuraavat muutokset:

Luku  Muutos
Määritelmät RAILI-palvelu: RAILI-puhelimien käyttö päättyi 30.4.2019, maininta puhelimista poistettu
2.2 Päivitetty 16.6.2019 voimaan tuleva valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (284/2019)
2.5. ja 4.7 Erikoiskuljetusluvan myöntää Väyläviraston rautatietekninen yksikkö
3.3.3.2 Täsmennetty VIRVE-ohjaamoradion käyttöönottolupamenettelyä
4.2.3 Poistettu lause "Yli 10 vrk pituisista seisontatarpeista päättää rataverkon haltija."
4.4.3 Etusijajärjestys ratapihoilla päivitetty Jt:n mukaiseksi
4.8.4 Väylävirasto vastaa raivaustoimintaan liittyvistä viranomais- ja priorisointipäätöksistä.
5.3.1.4 Poistettu maininta "yli 10 vrk pituisista seisontatarpeista päättää rataverkon haltija"
5.4.4.3 Laajakankaan koeajokeskuksen yhteystaho on Väyläviraston rautatietekninen yksikkö
5.5.3 Turvavalvomon ja teknisen valvomon palveluntuottaja on 1.1.2019 alkaen Finrail Oy
Liite 3F Päivityksiä päällysrakenneluokkiin ja sallittuihin akselipainoihin
Liite 3G Päivityksiä kauko-ohjattujen ratojen luetteloon
Liite 3J Päivityksiä radan kunnosta aiheutuviin nopeusrajoituksiin
Liite 3M Rataosalla Kouvola–Kotka kuljetukset sallittu 225–235 kN akselipainoilla
Liite 3R Senaatin asema-alueet Oy:lle siirtyneet matkustaja-asemat
Liite 5A Vaihtotyön liikenteenohjauspalvelun maksuperusteasetuksen (1147/2018) mukainen hinta ja laskutuskäytäntö

 

Näiden muutosten lisäksi verkkoselostusta 2020 on päivitetty seuraavasti:

Luku Muutos
3.8 Täsmennetty vuonna 2020 jatkuvien rataverkon kehittämishankkeiden listaa
Liite 3B Porokylän liikennepaikka poistettu
Liite 4D Henkilöliikenneasemien raiteistonkäytön suunnittelun ohjeistus, toimintamallien täsmentäminen jatkossa
Liite 1A Suomenkielinen versio
Liite 2A Suomenkielinen versio
Liite 3P Poistettu komission myöntämää poikkeuslupaa koskeva kappale

 

Muutokset on korostettu verkkoselostuksissa keltaisella taustavärillä.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.09.2019