Ratatyöt

Rautatieyritysten tulee ratakapasiteetin hakemisen valmisteluvaiheessa huomioida rataverkolle suunnitellut liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt. Tulevista ratatöistä ilmoitetaan ensimmäisen kerran tulevaa aikataulukautta koskevassa verkkoselostuksessa, liite 11. Käytännössä siis seuraavaa aikataulukautta koskeva suuntaa antava ratatyölista julkaistaan reilu vuosi etukäteen.

Verkkoselostuksen julkaisemisen jälkeen monet töiden ajoittamiseen liittyvät tekijät voivat kuitenkin vielä muuttua, jolloin myös vuosityöohjelmaan tulee usein muutoksia. Tietoja ylläpidetään Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmässä (JETI). Vastaavat tiedot löytyvät Liikenneviraston avoimesta datasta https://rata.digitraffic.fi/jeti-api/

Kapasiteetinjako ratatyölle -prosessikaavio (4.10.2016)

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.04.2019