Liikennesuunnittelu

Aikataulut kuvaavat liikenteen kulun ja määrittelevät, missä järjestyksessä ja milloin kukin rataosuus on varattu tietyn junan käyttöön. Rautatieliikenteen aikataulusuunnittelussa tulee huomioida monia reunaehtoja, kuten ratainfrastruktuuriin, junaturvallisuuteen sekä ratatöihin liittyviä tekijöitä.

Haasteellista aikataulusuunnittelusta tekee myös rajallinen ratakapasiteetti sekä monet, osittain ristiriitaiset, tavoitteet. Lisäksi rataverkolla liikennöi hyvin monenlaisia junia.

Rautatieliikenteessä aikataulusuunnittelu on keskeisessä roolissa. Jotta rataverkolle sidottu liikenne sujuisi joustavasti ja turvallisesti, tarvitaan yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua sekä hyvää kokonaisuuden hallintaa. Junien nopeuksien, etäisyyksien, kohtaamisten ja pysähdysten tulee olla tarkasti suunniteltuja.

Rataverkon suljetusta luonteesta ja junien voimakkaista riippuvuuksista johtuen pienikin muutos aikatauluun voi vaikuttaa muiden junien aikatauluihin. Häiriö rataverkolla saattaa myöhästyttää junia aivan toisella puolella Suomea ja useiden tuntien kuluttua alkuperäisestä häiriöstä.

Ratakapasiteetin hallinta

Ratakapasiteetilla tarkoitetaan tietyn rataosuuden tai rautatiereitin välityskykyä. Ratakapasiteetti kuvaa sitä, kuinka monta junaa rautatiereitillä on mahdollista liikennöidä tiettynä ajanjaksona.

Ratakapasiteettia haetaan kullekin aikataulukaudelle erikseen. Tällöin on kyseessä säännöllinen ratakapasiteetti. Aikataulukauden aikana rautatieliikenteen harjoittajat voivat lisäksi hakea kiireellistä ratakapasiteettia yllättävää tai muuttunutta aikataulutarvetta varten.

reaktionapit
Sivu päivitetty 07.01.2016