Ammattiliikenne raiteilla

Väylä valvoo ja myöntää rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyviä lupia, opastaa rataverkon liikennöitsijöitä sekä vastaa raideväylien liikennesuunnittelusta.

Liikennöidäkseen Suomen valtion rataverkolla rautatieliikenteen harjoittajalla tulee olla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämä turvallisuustodistus, Väylän kanssa neuvoteltu rataverkon käyttösopimus sekä myönnettyä ratakapasiteettia. Rautatieyritykset tarvitsevat lisäksi LVM:n (liikenne- ja viestintäministeriön) myöntämän toimiluvan.

Näillä sivuilla kerrotaan rataverkolla liikennöimiseen tarvittavista asioista, mm. verkkoselostuksesta ja ratatöistä.

Tietoa ratamaksusta

Radanpidon tekniset ohjeet löytyvät ohjeluettelosta

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.01.2019