Ammattiliikenne raiteilla

Väylä valvoo ja myöntää rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyviä lupia, opastaa rataverkon liikennöitsijöitä sekä vastaa raideväylien liikennesuunnittelusta.

Näillä sivuilla kerrotaan rataverkolla liikennöimiseen tarvittavista asioista, mm. verkkoselostuksesta ja ratatöistä.

Tietoa ratamaksusta

Radanpidon tekniset ohjeet löytyvät ohjeluettelosta

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.11.2019