Usein kysyttyä Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeesta

Miksi hanke toteutetaan?

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hankkeessa kehitetään sekä rata- että tieyhteyksiä.

Toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta ja varmistavat paikallisen teollisuuden toimintaedellytykset. Hankkeessa tehdäänkin läheistä yhteistyötä muun muassa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas -projektin, muun elinkeinoelämän sekä kuntien kanssa.

Mitkä ovat hankkeen päätavoitteet?
Rataosuus:
 • Jyväskylä–Äänekoski välillä sähköistäminen ja rakenteiden parantaminen lisäävät turvallisuutta, vähentävät ympäristöhaittoja ja pienentävät kuljetuskustannuksia
 • Radanylitysten turvallisuuden lisääminen
 • Tampereen–Jyväskylä välillä radan rakenteiden, tunneliosuuksien ja turvalaitteiden parantaminen
Tieosuus:
 • Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä nopeustason nosto valtatie 4:llä
 • Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus taajamissa sekä keskeisissä risteyksissä
 • Alemman tieverkon kantavuuden ja turvallisuuden parantaminen
 • Vastataan liikennemäärien kasvuun sekä yleensä että raskaan liikenteen osalta
Mikä on hankkeen aikataulu?
Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2019. Ratatöiden osalta hanke valmistuu vuonna 2017 ja tietöiden osalta vuonna 2019.
Mitkä ovat hankkeen keskeisimmät kohdat?

Rataosuus:
Hankkeessa sähköistetään ja peruskorjataan Jyväskylän ja Äänekosken välinen rataosuus, jonka pituus on 47 kilometriä.

Lisäksi hankkeessa parannetaan Tampere–Jyväskylä välillä radan rakenteita, tunneliosuuksia ja turvalaitteita.

Tieosuus:
Valtatie 4
 • Välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä valtatie 4 muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Muilla hankkeeseen sisältyvillä osuuksilla tie muutetaan keskikaiteelliseksi 1 + 2 ja 1 + 1 kaistaiseksi tieksi
 • Eritasoliittymät Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen nykyisen valtatien itäpuolelle sekä Kotakennääntien ja Äänekoskentien väliin nykyisen valtatien länsipuolelle
Alempi tieverkko
 • Maanteiden 627 ja 633 sekä kantatien 69 päällystystyöt

Äänekosken taajama

 • Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavia järjestelyjä, kuten liikennevaloristeyksien muuttaminen kiertoliittymiksi
 • Viiskulman kiertoliittymän rakentaminen Äänekosken keskustassa
Millaisia liikennejärjestelyjä hanke aiheuttaa?
Rataosuuden liikennejärjestelyt
 
Ratatöillä ei ole vaikutusta matkustajaliikenteeseen välillä Jyväskylä–Äänekoski. Myös tavaraliikenne pystyttäneen hoitaman lähes normaalisti.
 
Jyväskylä–Jämsä välin ratatöiden takia henkilöliikennettä joudutaan korvaamaan yhdessä tai useammassa jaksossa linja-autoilla. Vastaavasti tällöin tavaraliikenne käyttää kiertoreittiä Haapamäen kautta. 
 
Ratatöiden liikennejärjestelyistä tiedottaa VR.
 
Tieosuuden liikennejärjestelyt
 
Rakennusaikaiset haitat pyritään minimoimaan. Poikkeusjärjestelyjä joudutaan kuitenkin ottamaan käyttöön, esimerkiksi laskemalla paikoittain nopeusrajoituksia ja järjestämällä lyhytaikaisia yksittäisiä kierto-osuuksia.
 
Taajamakohteiden parannustöiden ajan liikenne toimii lähes normaalisti.
 
Rakentamiset aikaiset kuljetukset otetaan huomioon tekemällä kiertotiet hiukan normaalia leveämmiksi ja loivemmiksi.
 
Liikennejärjestelyistä tiedotetaan ennakkoon.
Mitkä ovat hankkeen kokonaiskustannukset?

Tiehanke    78 M€
Ratahanke  80 M€
Yhteensä   158 M€

Kuka vastaa hankkeesta?

Väylä on hankkeen rakennuttaja ja vastaa siten hankkeen toteutuksesta.

Teiden hallinnolliset suunnitelmat laatii Keski-Suomen ELY-keskus Väylän ohjeistuksen mukaan.

Hankkeen rataosuus toteutetaan allianssimallilla. Allianssimallissa Väylä ja VR Track Oy muodostavat työryhmän, joka suunnittelee ja toteuttaa rataurakan yhteistyössä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 31.12.2018