Hankkeiden vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnista (liikenneväylien hankearviointi ja ympäristövaikutusten arviointi) löytyy tietoa vasemman puoleisesta navigaatiosta.