Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Siltatyöt 2020 - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on 1 121 siltaa, joista huonokuntoisia on 95 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 546 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Varsinais-Suomessa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta. Vuonna 2020 peruskorjataan tai uusitaan Varsinais-Suomessa 11 siltaa. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.

Huonokuntoisten siltojen ohella Varsinais-Suomessa on 38 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen uusimiseen / korjaamiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Varsinais-Suomen siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2020 noin 7 M€.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2020

  • Makarlan ylikulku- ja risteyssilta sekä Makarlan silta, kt 40 Kaarina (uusiminen), työ jatkuu vuodelta 2019
  • Lillholmenin silta, mt 12029 Parainen (uusiminen)
  • Rekoisten silta, mt 224 Marttila (korjaus + kantavuuden parantaminen)
  • Vähäniemen silta, mt 186 Salo (korjaus)
  • Kuuttasuonjoen silta, mt 12111 Salo (uusiminen)
  • Huhkon ja Pasalan sillat (korjaus) sekä uusi Huhkon kevyen liikenteen silta, vt 8 Raisio


Valokuva uusittavan Makarlan sillan työmaalta Kaarinassa.

Makarlan ylikulku- ja risteyssilta sekä Makarlan silta, Kaarina

Makarlan ylikulku- ja risteyssilta sekä Makarlan silta (teräsputkisilta) kantatiellä 40 Kaarinassa uusitaan huonon kunnon takia. Työt käynnistyivät keväällä 2019 ja työt ovat edenneet alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Työt valmistuvat syksyllä 2020. Liikenne siltapaikalla on katkaistu työn ajaksi ja ohjattu kiertotielle Piikkiön keskustan ja mt 110 kautta.

 


Valokuva Lillholmenin sillasta.

Lillholmenin silta, Parainen

Lillholmenin silta maantiellä 12029 Paraisilla uusitaan sillan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi. Sillasta tulee aiempaa pidempi ja sillan alikulkukorkeutta kasvatetaan 6 metriin. Siltaan tehdään myös avattava läppäosa tätä korkeammille aluksille. Työt alkavat suunnitelma- ja kaavatilanteen salliessa v. 2020 syksyllä ja kestävät vuoteen 2022 saakka. Sillan uusimisen ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla. Tämä tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle.

Katso myös: Mt 12029 Lillholmenin silta (suunnittelu)


Valokuva korjattavasta Rekoisten sillasta Marttilassa.

Rekoisten silta, Marttila

Rekoisten silta maantiellä 224 Marttilassa korjataan ja samalla vahvennetaan sillan kantavuutta. Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla.

 


Vähäniemen silta, Salo

Vähäniemen silta maantiellä 186 Salossa korjataan. Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla.

 


Kuuttasuonjoen silta, Salo

Kuuttasuonjoen silta maantiellä 12111 Salossa uusitaan. Työt alkavat keväällä ja kestävät syksyyn saakka. Uusimisen myötä painorajoitus sillalta poistuu. Liikenne ohjataan työn ajaksi sillan viereen rakennettavalle kiertotielle yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla.

 


Huhkon sillat ja Pasalan alikulkukäytävät, Raisio

Huhkon sillat ja Pasalan alikulkukäytävät korjataan moottoritiellä vt8 Raisiossa. Lisäksi rakennetaan uusi Raisionjoen ylittävä Huhkon kevyen liikenteen silta valtatien 8 viereen. Työt alkavat keväällä ja kestävät syksyyn saakka. Liikenne ohjataan työn ajaksi toiselle ajoradalle ja kaistojen leveyksiä rajoitetaan. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle.

 

Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi uusitaan teräsputkisiltoja. Teräsputken uusimisen ajaksi liikenne siltapaikalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertoteiden kautta. Liikennekatkot ovat kuitenkin suhteellisen lyhytkestoisia, yleensä 1-3 päivää. Lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.

Suunnittelussa olevat siltahankkeet

Mt 12029 Lillholmenin silta

Mt 180 Kirjalansalmen silta

Mt 180 Hessundinsalmen silta

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY