Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Siltatyöt 2020 - Satakunta

Satakunnan alueella on 689 siltaa, joista huonokuntoisia on 45 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 309 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Satakunnassa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta. Vuonna 2020 peruskorjataan tai uusitaan Satakunnassa 4 siltaa. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa uusitaan teeräsputkisiltoja ja tehdään myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.

Huonokuntoisten siltojen ohella Satakunnassa on 34 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen korjaamiseen tai uusimiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Satakunnan siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2020 noin 2,5 M€. 

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet Satakunnassa vuonna 2020

  • Pomarkunjoen silta, mt 13039 Pomarkku (uusiminen), työ jatkuu vuodelta 2019
  • Pappilan silta, mt 12684 Eura (korjaus)
  • Karhiniemen silta, mt 12817 Huittinen (korjaus)
  • Hirven silta, mt 230 Huittinen (uusiminen)


Valokuva Pomarkunjoen sillan työmaalta.

Pomarkunjoen silta, Pomarkku

Pomarkunjoen silta maantiellä 13039 Pomarkussa uusitaan. Vanha silta jouduttiin purkamaan vuonna 2017 huonon kunnon vuoksi. Uuden sillan rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2019 ja työt valmistuvat kesällä 2020. Uuden sillan rakentamiseen käytetään vanhasta sillasta purettuja kiviä ja siitä tehdään vanhan sillan näköinen. Siltapaikan viereen on rakennettu työnajaksi varasilta.
 


Kesäinen valokuva korjattavasta Pappilan sillasta Eurassa.

Pappilan silta, Eura

Pappilan silta maantiellä 12684 Eurassa korjataan. Työt alkavat toukokuussa ja kestävät elokuuhun asti. Sillan kansilaatta uusitaan korjaustyössä kokonaan, jonka vuoksi liikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle yleisiä teitä pitkin.

 


Valokuva korjattavasta Karhiniemen sillasta Huittisissa.

Karhiniemen silta, Huittinen

Karhiniemen silta maantiellä 12817 Huittisissa korjataan. Työt alkavat keväällä ja kestävät syksyyn saakka. Liikenne joudutaan työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Sillan kapeuden takia sillalla työn aikana käytettävissä oleva kaista on vain noin 3 metriä leveä. Tämä aiheuttaa merkittävää haittaa mm. maatalouden ja raskaan liikenteen ajoneuvoille.

 


Valokuva uusittavasta Hirven sillasta Huittisissa.

Hirven silta, Huittinen

Hirven silta maantiellä 230 Huittisissa uusitaan. Työt alkavat keväällä ja kestävät kesään saakka. Liikenne ohjataan työn ajaksi sillan viereen rakennettavalle kiertotielle yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla.

 

Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Teräsputken uusimisen ajaksi liikenne siltapaikalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertoteiden kautta. Liikennekatkot ovat kuitenkin suhteellisen lyhytkestoisia, yleensä 1-3 päivää. Pienempien siltojen rakenneosien korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.

 

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Siltatöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY