Siltatyöt 2019 - Satakunta

Satakunnan alueella on 684 siltaa, joista huonokuntoisia on 46 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 303 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Satakunnassa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta. Vuonna 2019 peruskorjataan tai uusitaan Satakunnassa 4 siltaa. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa tehdään myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. 

Huonokuntoisten siltojen ohella Satakunnassa on 36 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen korjaamiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Satakunnan siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2019 noin 3,5 M€.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2019

Valokuva Pomarkunjoen vanhasta kiviholvisillasta.

Pomarkunjoen silta maantiellä 13039 Pomarkussa uusitaan. Vanha silta jouduttiin purkamaan vuonna 2017 huonon kunnon vuoksi.

Työt käynnistyivät keväällä 2019 ja työt valmistuvat syksyllä 2020. Uuden sillan rakentamiseen käytetään vanhasta sillasta purettuja kiviä ja siitä tehdään vanhan sillan näköinen. Siltapaikan viereen on rakennettu työnajaksi varasilta.

 

Tiedote 17.4.2019: Pomarkunjoen sillan rakennustyöt alkavat Pomarkun keskustassa.
 

Valokuva uusittavasta Kappelinsalmen sillasta Porissa.

Kappelinsalmen silta maantiellä 269 Porissa uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle puolikas kerrallaan. Rakentamistyön aikana liikenteen käytettävissä on vain yksi ajokaista. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Rakennustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle. Työt käynnistyvät keväällä 2019 ja työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 

 

Tiedote 6.5.2019: Porissa Kappelinsalmen sillan suunnitelmaan muutos - töihin kuukauden mittainen tauko.

Valokuva korjattavasta Revaskerin sillasta Porissa.

Revaskerin silta maantiellä 272 Porissa korjataan.

Työt alkavat keväällä ja kestävät alkusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Korjaustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle. 
 

 

Valokuva uusittavasta Kyläsillasta Raumalla.

Kyläsilta maantiellä 2052 Raumalla uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi. 

Silta uusitaan teräsputkisillaksi heinäkuussa. Liikenne joudutaan noin kahden viikon ajaksi katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. Kiertotie on pitkä ja aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. 
 

 
Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.
reaktionapit
Sivu päivitetty 28.11.2019