Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Harri Liikanen

  • 029 534 3007

Saimaan kanavan kehittäminen

Vesiväylähanke Käynnissä Etelä-Karjala

Hankkeessa Saimaan kanavan sulkuja pidennetään ja kanavan vedenpintaa nostetaan. Hankkeen tavoitteena on turvata Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulevaisuudessa.
 

Saimaan kanava

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021–2024
Kustannukset
95 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Turvata Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulevaisuudessa.
  • Mahdollistaa suurempien alusten käytön kanavalla ja niille suuremman kulkusyvyyden. 
  • Aluskoon kasvamisen myötä pienentää vesiliikenteen kuljetuksiin liittyviä päästöjä. 

Hankkeen taustaa

Kanavan sijainti on jopa maailmanlaajuisesti erityinen, sillä hieman yli puolet siitä on Suomessa, Lappeenrannan kaupungin alueella, ja loppuosa Venäjän puolella. Suomi on vuokrannut vuonna 1962 Venäjältä alueen, jolla Saimaan kanava sijaitsee. Suomi käyttää sekä pitää kunnossa alueella olevaa kanavaa ja sen rakenteita.  

Kanavan nykyinen linjaus avattiin liikenteelle vuonna 1968. Kanavan pituus on 42,9 kilometriä, josta Suomen puolella on 23,3 kilometriä ja Venäjän puolella 19,6 kilometriä.  

Kanavan kokonaiskorkeus Saimaalta Suomenlahdelle on noin 75 metriä, joka on porrastettu kahdeksalla sululla. Suluista Lappeenrannan kaupungin puolella ovat Mälkiän, Mustolan ja Soskuan sulut. Lisäksi viisi sulkua eli Pällin, Ilistoen, Cvetotchnoen, Iskrovkan ja Brusnitchnoen sulut ovat Venäjän puolella. Vain Lappeenrannan Mälkiän ja Mustolan sulkujen läheisyydessä on asutusta. 

Saimaan kanava mahdollistaa suorat vesitieyhteydet Saimaan vesialueen satamista Itämerelle. Kanavan suurin käyttäjä on Kaakkois-Suomen metsäteollisuus, joka käyttää kanavaa sekä raakapuun tuontiin että lopputuotteiden vientiin. Metsäteollisuuden ohella kanavaa käyttävät muun muassa kemianteollisuuden ja rakennusaineteollisuuden yritykset. Kanavan läpi kulkee myös matkailu- ja huviveneliikennettä. 

Nykyisellä kanavalla alusten maksimikorkeus on 24,5 ja maksimileveys 12,6 metriä. Sulkujen leveys on 13,2 metriä. Vuonna 2020 Saimaan kanavan tavaraliikenne oli vajaat 1,3 miljoonaa tonnia. Vuonna 2019 kanavaliikenteessä oli noin 34 000 matkustajaa. 

Kanavan kilpailukykyä rajoittavat nykyisin sen sulkujen sallima aluskoko sekä kanavan sulkeutuminen talvisin. 

Hankkeen sisältö ja vaikutukset

Hanke koostuu kahdesta osasta:

1. Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen

  • Sulkujen yläportteja siirretään 11,5 metriä ylävirran suuntaan, mikä kasvattaa kanavaa käyttävien alusten maksimikokoa nykyisestä 82,5 metristä 93 metriin. 

2. Saimaan kanavan vedenpinnan nosto

  • Vedenpintaa nostetaan 10 senttiä, mikä mahdollistaa alusten kulkusyvyyden noston 4,35 metristä 4,45 metriin.

Kanavasulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nostaminen mahdollistavat suurempien alusten käytön kanavalla ja niille suuremman kulkusyvyyden. Hankkeen tavoitteena on turvata Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulevaisuudessa.

Vesiliikenteen kuljetukset tehostuvat, kun rahtialusten maksimilastia voidaan urakan jälkeen kasvattaa nykyisestä 2 500 tonnista yli 3 000 tonniin. Myös entistä suuremmat matkustaja- ja risteilyalukset pääsevät liikkumaan kanavassa.    

Uudistus vaikuttaa liikennöintiin kahtena vuonna, sillä kanava suljetaan sekä syksyllä 2022 että syksyllä 2023 rakentamisen vuoksi kahdeksan kuukauden ajaksi. Katko kestää molempina vuosina lokakuusta kesäkuuhun. Kanavan uudistamisella on myönteinen työllistävä vaikutus, sillä urakka on iso ja edellyttää monenlaista rakennusalan osaamista. Suomen ja Venäjän vuokrasopimuksen mukaisesti Saimaan kanavan sulkualueilla saavat työskennellä vain Suomen passin omaavat henkilöt. 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen valmisteluvaihe alkoi vuoden 2020 lopulla ja siihen on sisältynyt etenkin hankintojen valmistelua. Varsinainen hankintavaihe alkaa syyskuussa 2021, kun tarjouskilpailu urakoitsijan valitsemiseksi aukeaa. Urakoitsija valitaan keväällä 2022 ja rakentaminen alkaa kesällä 2022. Valmista on kesällä 2024. 

Hankkeen kustannusarvio on 95 miljoonaa euroa, josta sulkujen pidentäminen kustantaa 90 ja vedenpinnan nosto 5 miljoonaa euroa. 

Ajankohtaista hankkeessa