FAQ - usein kysyttyä

Aina ennen mobiili-RUMAn käyttöä, varmista että sinulla on viimeisin päivitys asennettuna mobiili-RUMAsta.

Miten määritän työkoneen reitin?

Web-RUMAssa, määrittäessäsi RT-ilmoituksen työnosalle työnkohteita, valitse kartan yläreunasta "Yksiselitteisen reitin määrittäminen"-työkalu. Tämän jälkeen reitin voi valita kartalta.

Työkoneen siirtyminen työalueelle kannattaa tarvittaessa jakaa useampaan työnosaan, eli esim. nousupaikka, siirtyminen ja työn suorituspaikka kaikki omiin työnosiinsa.

Miten määritän työkoneen reitin, jos tiedossa on vain reitin alku- ja loppupiste?

Web-RUMAssa, määrittäessäsi RT-ilmoituksen työnosalle työnkohteita, valitse kartan yläreunasta "Epämääräisen reitin määrittäminen"-työkalu. Tämän jälkeen reitin voi valita kartalta valitsemalla ensiksi alkupiste ja sitten päätepiste. Kartalla valitun reitin alku- ja päätepisteiden välille piirtyy suora punainen viiva.

Miten luon RT-ilmoituksen, kun työ tehdään pohjautuen toistuvaan "suljettu liikennöinniltä" ennakkoilmoitukseen?

Jokaisesta ennakkoilmoituksen ennalta suunnitellusta työraosta voi luoda oman työnosansa. Liitä työnosaan ennakkoilmoitus, johon työ liittyy. Työnosia voi helposti kopioida "Kopioi työnosa"-painikkeella. Jos esimerkiksi työnosien välillä vain ajankohta muuttuu, on helppoa luoda yksi työnosa, ottaa siitä tarvittava määrä kopioita ja muuttaa niihin ajankohta.

Miten vaihdan itseni ratatyövastaavaksi oman yrityksen käynnissä olevaan ratatyöhön?

Voit vaihtaa itsesi ratatyövastaavaksi oman yrityksen aktiiviseen ratatyöhön mobiili-RUMAssa "Aktiiviset ratatyöt" -näkymästä "Vaihda minut vastaavaksi"-painikkeella. Painike ei ole näkyvissä, jos ratatyöilmoitus kuuluu toiselle yritykselle.

Miten voin toimia toisen yrityksen ratatyössä ratatyövastaavana? Miten liitän itseni toisen yrityksen RT-ilmoituksen ratatyövastaavat-listalle?

Etsi web-RUMAssa "Kaikki RT-ilmoitukset" -listalta kyseinen Lähetetty-tilassa oleva RT-ilmoitus ja laita RT-ilmoitus -näkymän kautta pyyntö ratatyövastaavaksi liittymisestä, "Liitä minut ratatyövastaavaksi". Toisen yrityksen ratatyövastaava voi tämän jälkeen hyväksyä liittymispyyntösi web-RUMAn kautta. Kun liittymispyyntösi on hyväksytty, näet kyseisen RT-ilmoituksen mobiili-RUMAssa omien RT-ilmoitusten listalla ja voit aktivoida ratatyön normaalisti.

Miten vapautan yksilöivän ratatyötunnuksen?

Kun RT-ilmoituksen kuittaa käsitellyksi, se arkistoidaan ja yksilöivä ratatyötunnus vapautuu. RT-ilmoituksen voi kuitata käsitellyksi sekä mobiili-, että web-RUMAssa.

Ratatyön passivointi ei vapauta yksilöivää tunnusta. Passivoidulta ratatyöltä voi halutessaan web-RUMAssa vapauttaa yksilöivän ratatyötunnuksen RT-ilmoituksen "Vapauta tunnus"-painikkeella. Jos kyseisen ratatyön aktivoi myöhemmin uudestaan, saa ratatyö silloin automaattisesti uuden yksilöivän ratatyötunnuksen.

Voiko ratatyölupaa pyytää kerrallaan useammasta työnosasta?

Kyllä. Liikenteenohjaus voi antaa ratatyöluvan myös työnosien kombinaationa, eli lupa voidaan antaa esim. ”työnosien 1 ja 3” pohjalta.

Voiko liikenteenohjaaja antaa ratatyöluvan vain osasta työnosaa?

Teknisesti voi. Lähtökohtaisesti kuitenkin työnosat pitäisi suunnitella niin, että luvat voidaan antaa yhdestä tai useammasta työnosasta kerrallaan.

Liikenteenohjaus voi poistaa työnosasta valittuja elementtejä, mikäli ratatyölupaa ei voida antaa työnosalle kokonaisuudessaan. Esim. työnosa koostuu viidestä vaihteesta, mutta ratatyölupa voidaan antaa vain neljälle vaihteelle. 

Miten määritän RT-ilmoituksen työnosat, jos työ sisältää useita kymmeniä vaihteita? Laitanko jokaisen vaihteen omaan työnosaan?

Jos vaihteita on kymmeniä, niin ei aina välttämättä liene järkevää laittaa jokaista vaihdetta omaksi työnosakseen, eikä myöskään tehdä vain yhtä työnosaa, jossa on kaikki vaihteet listattuna. Sen sijaan vaihteet on syytä niputtaa ja jakaa työnosiin mahdollisimman järkeviin kokonaisuuksiin. Jos on mahdollista saada lupa useammalle vaihteelle kerrallaan, kannattaa tällaisista vaihteista tehdä oma työnosansa. Liikenteenohjaus voi tarvittaessa antaa luvan myös vain osasta työnosaa.

Voiko kapasiteettikyselyn lähettää useammasta työnosasta?

Kyllä. Kapasiteettikysely voi sisältää yhden tai useamman työnosan.

Miksi en pysty lähettämään ratatyöstä uutta kapasiteettikyselyä?

Kapasiteettikyselyjä voi olla lähetettynä RT-ilmoituksesta vain yksi kerrallaan. Uutta kapasiteettikyselyä ei voi tehdä, ennen kuin voimassa olevasta kapasiteettikyselystä on annettu ratatyölupa, tai ratatyövastaava on perunut kapasiteettikyselyn.

Ratapihaliikenteenohjaus (RLO) ja RUMA?

Ratatyövastaava laatii ja lähettää RT-ilmoitukset ja LR-ilmoitukset normaalisti RUMAsta liikenteenohjaukseen "Lähetä"-painikkeella. RLO:lla on oma RUMA-näkymä, jonka kautta hän pääsee tarkastelemaan kaikkia liikenteenohjaukseen toimitettuja RT- ja LR-ilmoituksia oman liikennepaikkansa alueelta web-RUMAssa, sekä voi halutessaan ottaa niistä PDF-dokumentin.

Vaihdemies/asetinlaitemies ja RUMA?

Ratatyövastaava laatii RT-ilmoitukset ja LR-ilmoitukset normaalisti RUMAssa ja lähettää liikenteenohjaukseen "Lähetä"-painikkeella. Liikenteenohjaus lähettää ne edelleen tarkistuksen jälkeen PDF-dokumentteina vaihdemiehen sähköpostiin.

Missä on kerrottu ne rataosat, joilla on käytössä RTP-menettely?

RTP-menettelyn piirissä olevat rataosat on ilmoitettu täällä:
https://www.liikennevirasto.fi/ammattiliikenne-raiteilla/liikennesuunnittelu/liikennesuunnittelualueet

Näillä rataosilla myös ”liikenteen ehdoilla” tehtävistä töistä on tehtävä ennakkosuunnitelma JETI-järjestelmään.

Mihin kirjaan RTP-tunnuksen RT-ilmoituksessa?

RTP-tunnus (ratatyöpalaveritunnus) kirjataan RT-ilmoituksen "Ratatyön kuvaus" -kenttään, esim. "RTP-TUNNUS xxxx"

Voiko RT-ilmoituksen aktivoida tai passivoida Web-RUMAn kautta?

Lähtökohtaisesti RT-ilmoitus aktivoidaan ja passivoidaan aina mobiili-RUMAssa. Mikäli jossain tapauksessa tämä ei ole mahdollista, web-RUMAssa RT-ilmoituksen "Lisää toimintoja" -listan kautta on mahdollista aktivoida tai passivoida RT-ilmoitus.

Voinko katsella toisten yritysten voimassa olevia RT- tai LR -ilmoituksia?

Web-RUMAssa RT-ilmoitukset- ja LR-ilmoitukset -listoille saa näkyviin voimassa olevat ilmoitukset valitsemalla näkyvyysasetuksista "Kaikki". Listalla ei näy muiden yritysten Luonnos- tai Arkistoitu -tilassa olevia RT- tai LR -ilmoituksia. Pelkästään oman yrityksen RT- ja LR-ilmoitukset saa näkyviin valitsemalla näkyvyysasetuksista yrityksen nimen.

Voinko käyttää tunnusvälin rajaavana elementtinä radio-opastinta?

Kyllä.

Miten RUMA:lla tehty Liikenteen rajoite -ilmoitus päätetään?

Ratatyövastaava soittaa liikenteenohjaukseen ja pyytää päättämään Liikenteen rajoite -ilmoituksen. Liikenteenohjaus merkitsee ratatyövastaavan pyynnöstä Liikenteen rajoite -ilmoituksen päättyneeksi, jonka jälkeen ilmoitus arkistoituu.

Millä web-selaimella RUMAa on tarkoitus käyttää?

Suositeltava selain on Chrome, joka on päivitetty uusimpaan versioon. Jos käytät muita selaimia, varmista että käytät niistä viimeisimpiä versioita. Esim. vanhoja Internet Explorer -versioita ei tueta.

Miten toimin RUMAn häiriötilanteessa? Onko RUMAsta varajärjestelmää?

Katso häiriötilanneohjeet ja varajärjestelmän osoite Liikenneviraston RUMA-sivuilta. RUMAsta on olemassa varajärjestelmä, josta pystyy lataamaan liikenteenohjaukseen lähetetyt RT- ja LR-ilmoitukset PDF-dokumentteina. Varajärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla RUMA-käyttäjätunnuksilla.

Voinko luoda Jäsen-käyttäjiä RUMAan?

Yrityksen RUMA-pääkäyttäjä voi luoda web-RUMAssa Jäsen-käyttäjiä. Jäsen-käyttäjän voi luoda esimerkiksi koneenkuljettajaa varten. Jäsen-käyttäjä ei voi kirjautua web-RUMAan, mutta hän voi kirjautua mobiili-RUMAn, jossa hän voi liittyä aktiiviseen ratatyöhön. Tämän jälkeen hän näkee RT-ilmoituksen ja pystyy lähettämään sijaintiaan ratatyövastaavalle.

Millä soitan liikenteenohjaukseen?

RUMA-sovelluksella ei voi soittaa liikenteenohjaukseen. Liikenteenohjaukseen otetaan ensisijaisesti RAILI/VIRVE -yhteys. Tulevaisuudessa älypuhelimeen voi asentaa erillisen RAPLI-sovelluksen, jolla voi ottaa yhteyden liikenteenohjaukseen.

Mitä RUMAssa tarkoittaa ratatyön aktivointi ja ratatyön passivointi? Mitä RUMAssa tarkoittaa ratatyölle kirjautuminen ja ratatyöltä ulos kirjautuminen?

Kun ratatyövastaava kirjautuu RUMAssa ratatyölle, ratatyö aktivoituu. Aktiivinen ratatyö saa automaattisesti RUMAssa yksilöivän ratatyötunnuksen, jos työllä ei vielä sellaista ole. Tämän jälkeen ratatyölle voidaan antaa ratatyölupia. Aktiivinen ratatyö näkyy muille RUMAn käyttäjille mobiili-RUMAn Aktiiviset-näkymässä, ja ratatyöhön voi liittyä jäseneksi.

Kun ratatyövastaava kirjautuu ulos RUMAssa ratatyöltä, ratatyö passivoituu. Ratatyötunnus säilyy passiivisella ratatyöllä, ellei sitä erikseen vapauta. Passiiviselle ratatyölle ei voi pyytää ratatyölupia. Passiiviselle ratatyölle voi kirjautua uudelleen, jolloin se aktivoituu.

Asetinlaitetyöt, miten ilmoitan nämä RUMAn RT-ilmoituksessa?

Onko kyseinen työ uuden TUROn määritelmän mukaisesti ratatyötä?

TURO määritelmä (12.6.2018): ”Ratatyö on rataverkolla tehtävää työtä, joka edellyttää ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella liikennöinnin keskeyttämisen tai estää turvalaitoksen toiminnan asetinlaite- tai kauko-ohjaustasolla. Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella ratatyöhön tarvitaan liikenteenohjauksen lupa.”

Jos työ on ratatyötä, pystytkö määrittämään ratatyöalueen tarkasti RUMAn RT-ilmoitukseen kaavionäkymässä? Jos ratatyöaluetta ei pysty määrittämään RUMAn käyttämien elementtien avulla, valitse kohteeksi kyseiset liikennepaikat/-välit ja kirjaa tämän jälkeen "Ratatyön kuvaus..." -kenttään mahdollisimman tarkasti miten työ rajautuu.

Miten ilmoitan RT-ilmoituksessa ratatyöhön liittyvän tulityön vaara-alueen?

Tulityön vaara-alue ilmoitetaan osana RT-ilmoituksen työnosan tietoja, jos tulityö liittyy ratatyöhön. 

Valitse RUMAssa RT-ilmoituksen työnosan "Lisää kohde..."-kentän perässä oleva Liekki-kuvake aktiiviseksi, ja määritä tämän jälkeen kartalta tunnusväleinä tarkasti koko se alue, joka on tulityön vaara-aluetta. Alla esimerkki, joissa työalue näkyy punaisella, ja tulityön vaara-alue oranssilla.

Voinko toimia ratatyövastaavana ratatyössä, jossa RT-ilmoituksen on luonut joku toinen henkilö samasta yrityksestä? Miten saan tällaisen RT-ilmoituksen näkyviin mobiili-RUMAssa?

Lisää itsesi, tai pyydä että sinut lisätään web-RUMAssa RT-ilmoituksen Ratatyövastaavat-listalle. Tämän jälkeen näet RT-ilmoituksen RT-ilmoitus-näkymässä mobiili-RUMAssa ja voit aktivoida sen normaalisti.

Jos ratatyö on jo aktiivinen, ja haluat vaihtaa itsesi työhön ratatyövastaavaksi, katso: "Miten vaihdan itseni ratatyövastaavaksi oman yrityksen käynnissä olevaan ratatyöhön?" tai "Miten vaihdan itseni ratatyövastaavaksi toisen yrityksen käynnissä olevaan ratatyöhön?"

Jos kyseessä on toisen yrityksen RT-ilmoitus, katso: "Miten voin toimia toisen yrityksen ratatyössä ratatyövastaavana?".

RUMA syö kännykän akkua?

Jos kännykän näppäinlukko on kiinni, ei RUMAn pitäisi syödä hirveästi mobiililaitteen akkua, vaikka ratatyölupa olisi käynnissä.

"Jatkuvan paikannuksen" päällä pitäminen saattaa kuluttaa jonkin verran akkua, laitteesta riippuen. Huomaa, että ratatyövastaava pystyy ilmoittamaan oman tai muun ryhmän jäsenen sijainnin "Ilmoita sijainti"-painikkeella liikenteenohjaukseen, vaikka ratatyövastaavalla itsellään ei olisi jatkuvaa paikannusta kytketty RUMAssa päälle.

Huomaa myös, että taustalla olevat muut sovellukset voivat kuluttaa akkua. Lisäksi näytön kirkkaus vaikuttaa akun kulutukseen. Jos kirkkaus on säädetty suureksi, esimerkiksi aurinkoisena päivänä, akku kuluu nopeammin.

Miten etsin mobiili- tai web-RUMAssa elementtejä, joissa on erikoismerkkejä tai joiden nimet ovat yhden kirjaimen mittaisia?

Kirjoita hakukenttään elementin eteen sana "opastin" tai "vaihde". Huomaa että hakutulokset järjestetään etäisyyden mukaan, vain kymmenen ensimmäistä osumaa näytetään.

Miten vaihdan itseni ratatyövastaavaksi toisen yrityksen käynnissä olevaan ratatyöhön?

Huolehdi ensiksi, että olet liittynyt kyseiseen toisen yrityksen RT-ilmoitukseen Ratatyövastaavat-listalle web-RUMAn kautta (kts. "Miten liitän itseni toisen yrityksen RT-ilmoituksen ratatyövastaavat-listalle?").

Tämän jälkeen, kun kyseinen ratatyö on aktiivisena, mobiili-RUMAn Aktiiviset-näkymässä sinulle näkyy "Vaihda minut vastaavaksi"-painike.

En pääse kirjautumaan mobiili-RUMAan tai web-RUMAan, mikä neuvoksi?

Onko käyttöoikeudet kunnossa? Mobiili-RUMAan ei pääse kirjautumaan organisaatio-admin tunnuksilla. Web-RUMAan taas ei pääse kirjautumaan jäsen-tunnuksilla. Varmista myös, että olet kirjoittanut käyttäjätunnuksen ja salasanan oikein, ja että verkkoyhteys on kunnossa.

Miten luon uuden jäsenkäyttäjän tai poistan luodun jäsenkäyttäjän?

Organisaatio-admin pystyy luomaan omaan organisaatioonsa jäsenkäyttäjiä, sekä tarvittaessa de-aktivoimaan luotujen jäsenkäyttäjien RUMA-käyttöoikeuksia. Jäsenkäyttäjä luodaan tai poistetaan web-RUMAssa "Käyttäjät"-sivulla. Käyttäjät-sivulla näkyy listassa kaikki web-RUMAn kautta luodut jäsenkäyttäjät, mutta ei AD:ssa olevia RUMA-käyttäjiä. Jäsenkäyttäjä-oikeuksilla ei pysty kirjautumaan web-RUMAan, kirjautuminen onnistuu ainoastaan mobiili-RUMAan. Jäsenkäyttäjä ei voi toimia RUMAssa ratatyövastavana, eikä häntä voi liittää RT-ilmoituksen ratatyövastaavat -listalle.

  • Lisää uusi jäsenkäyttäjä painamalla "Lisää käyttäjä"-painiketta ja syötä jäsenen tiedot. Sähköpostiosoite toimii jäsenkäyttäjän käyttäjätunnuksena. Samalla sähköpostiosoitteella ei voi luoda useita käyttäjiä. Jäsenelle lähetetään sähköpostissa linkki, jonka kautta hän pääsee vaihtamaan salasanansa. Salasananvaihtolinkki on voimassa 24 tuntia. Mikäli Jäsenkäyttäjä ei vaihda salasanaansa vaaditun ajan kuluessa, jäsenkäyttäjä voi hakea uuden salasanan mobiili-RUMAn kirjautumissivun ”Unohtuiko salasana?” -linkin kautta.
  • Jäsenkäyttäjän käyttöoikeudet voi de-aktivoida valitsemalla Käyttäjät-sivun listasta kyseinen käyttäjä ja klikkaamalla avautuvasta dialogista Aktiivinen-valinta pois päältä. Tämän jälkeen kyseinen jäsen ei voi kirjautua mobiili-RUMAan.

Toimiiko mobiili-RUMA Applen mobiililaitteissa? Onko mobiili-RUMAsta tulossa iOS-sovellusta?

Mobiili-RUMA vaatii Android-päätelaitteen, jonka käyttöjärjestelmän tulee olla Android 5.0. tai uudempi. Lisäksi mobiililaitteessa tulee olla GPS-paikannus ja vähintään 3G-tasoinen datayhteys. Näillä näkymin RUMAsta ei ole tulossa iOS-sovellusta.

Työnosa on lukossa, mitä se tarkoittaa ja miten voin muokata sitä?

Kun työnosan pohjalta annetaan ratatyölupa, se menee lukkoon, eikä sitä ei voi enää sen jälkeen muokata. Työn osa pysyy lukossa vaikka lupa päättyy. Lukitusta työnosasta voi toki pyytää myöhemmin uusia lupia. Jos lukittua työnosaa tarvitsee muokata, tee web-RUMAssa työnosasta kopio (ks. kuva), ja tee muutokset uuteen työnosaan. Myös kapasiteettikysely lukitsee työnosan. Jos kapasiteettikyselyn peruu eikä työnosan pohjalta ole annettu vielä yhtään lupaa, lukko vapautuu.

Voinko kutsua toisen organisaation ratatyövastaavan RT-ilmoitukseni ratatyövastaavat listalle?

Kyllä. Web-RUMAssa siirry kyseiselle RT-ilmoitukselle ja paina ”Kutsu vastaavaksi” -painiketta. Kutsuttavasta ratatyövastaavasta on syötettävä sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Lähetetty kutsu näkyy RT-ilmoituksella ”Odottaa”-tilassa, kunnes kyseinen RTV käy kutsun hyväksymässä tai hylkäämässä. Jäsen-käyttäjiä ei voi kutsua. Oman yrityksen ratatyövastaavia ei myöskään tarvitse kutsua, niitä voi lisätä RT-ilmoitukseen suoraan valitsemalla ”Muokkaa” ja tämän jälkeen ”Lisää vastaava”.

Miten voin valita helposti koko raiteen ratatyöalueeksi?

Kirjoita web-RUMAssa raiteen numero (esim. ”227”) RT-ilmoituksen työnosan ”Lisää kohde…” –kenttään. Tämän jälkeen valitse avautuvasta listasta kyseinen raide, jonka jälkeen raiteeseen liittyvät tunnusvälit tulevat valituksi.

Miten tarkennan LR-ilmoituksen rajoitetta rata-km –välillä?

LR-ilmoituksen rajoitetta voi tarkentaa rajaamalla väliä ratakilometreillä. Kilometriväliä pääsee kaventamaan klikkaamalla sijainnin perässä olevaa km-kuvaketta.

LR-ilmoitusten katselu mobiili-RUMAssa?

LR-ilmoituksia pääsee etsimään ja tarkastelemaan mobiili-RUMAssa valitsemalla mobiilisovelluksen päävalikosta kohdan "LR-ilmoitukset". Tämä avaa haku-näkymän, jonka kautta liikenteenohjaukseen lähetettyjä LR-ilmoituksia voi hakea. Suurennuslasipainiketta painamalla LR-ilmoituksia voi hakea tietyltä alueelta, valitsemalla yhden tai useamman liikennepaikan tai -välin. Kahden erisuuntaisen nuolen painikkeesta pääsee hakunäkymään, josta voi etsiä tietty LR-ilmoitusta ilmoituksen ID-numerolla. LR-ilmoitukset näkyvät allekkain listana, ja ilmoituksen voi avata klikkaamalla sitä.

Mobiili-RUMAn kautta ei voi luoda tai muokata liikennerajoiteilmoituksia, vaan siihen on käytettävä web-RUMAa. LR-ilmoitusten luonti -ominaisuus on tulossa mobiili-RUMAan myöhemmin.

Mobiili-RUMAn tietojen virkistäminen käsin?

RT-ilmoitukset- tai Aktiiviset ratatyöt -näkymässä, pyyhkäisemällä sormella mobiilinäytön yläreunasta alaspäin, mobiili-RUMA hakee viimeisimmät tiedot. RUMAn virkistäessä tietoja, ruudun yläreunaan ilmestyy pyörivä nuolianimaatio. Mikäli tietojen haku epäonnistuu, esimerkiksi verkkoyhteys puuttuu, RUMA ilmoittaa siitä punaisella varoitustekstillä.

Mistä tiedän, onko minulla käytössäni viimeisin versio mobiili-RUMAsta?

Siirry mobiili-RUMAssa päävalikon kautta Koontinäyttöön. Mikäli mobiilisovellus on ajan tasalla, "Käytössäsi on uusin versio RUMAsta" -teksti ilmestyy. Mikäli ei, RUMA pyytää päivittämään sovelluksen. Muista päivittää mobiili-RUMA aina uusimpaan versioon ennen käyttöä!

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.09.2018