Liikennejärjestelyt

Rakennustöiden aikana valtatien 4 itäpuolelle rakennetaan rakennuksenaikainen tie, joka yhdessä nykyisen valtatien 4 kanssa palvelee liikennettä (kartassa näkyvä harmaa tie rakennettavan tien itäpuolella). Rinnakkaistien pituus on noin 12 km.

Makkarajoen ja Vehniän välillä rakentamisen aikana käytetään hankkeessa rakennettua rinnakkaistietä useammassa eri rakentamisen vaiheessa niin, että liikenne ohjataan rakennuksenaikaiselle tielle niiltä kohdin valtatietä 4, joissa on meneillään uuden moottoritien rakentaminen. Rakennuksenaikainen tie jää käyttöön rinnakkaistienä moottoritien valmistuttua. Rakennuksenaikaisen tien yhteyteen rakennetaan myös kevyen liikenteen väylä, joka jää käyttöön moottoritien valmistuttua.

Rakentamisesta aiheutuvaa massaliikennettä, kuten hankkeen sisäistä louheen ja maamassojen siirtokuljetusta, ei sallita nykyiselle tieverkolle sillä nykyinen liikennemäärä on jo suuri. Massaliikenne hoidetaan rakennettavia väyliä pitkin.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.10.2019