Vainikkalan ratapiha

Suunnitteilla

Vainikkalan ratapihan parantaminen -hankkeen tavoitteena on ratapihan toiminnallisuuden parantaminen sekä lisätä välityskykyä ja parantaa pitkien 1100 metrin junien liikennöintimahdollisuutta reitillä Vainikkala–Kouvola–Kotka/Hamina.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Miia Kari

  • 029 534 3111
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Sakari Nieminen

  • 029 534 3825
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Nykytila

Vainikkala toimii kansainvälisen henkilöliikenteen pysähdys- ja rajanylityspaikkana sekä tavaraliikenteen rajanylityspaikan ratapihana. Ratapiha jakaantuu kahteen osaan; Vainikkala tavara ja Vainikkala asema. Reitin Vainikkala–Kouvola–Kotka/Hamina kuljetuksien tavoitepituus on 1100 m ja se on keskeinen transitoliikenteen reitti. Vainikkalan ratapiha on VAK-ratapiha. Ratapihalla vastaanotetaan Venäjältä saapuvat junat ja luovutetaan Venäjälle lähtevät junat. Vaihtotyötarvetta aiheutuu junien lyhentämisestä ja Venäjälle lähtevien junien pidentämisestä. Rajaliikenteen häiriötilanteissa junamäärät saattavat olla ajoittain huomattavasti aikataulunmukaista määrää suurempia. Tämä aiheuttaa välityskykyongelmia sekä liikennepaikalla että liikennepaikkojen välillä ja heijastuu koko Kaakkois-Suomen tavaraliikenteeseen.

Välin Luumäki–Vainikkala kapasiteetti on erityisesti ruuhkatunteina heikko, johtuen osaksi suojastusvälien pituuksista. Välityskykyongelmat heijastelevat myös Vainikkalan toiminnallisuuteen. Vainikkalassa on paikallisesti ohjattava Venäläinen asetinlaite, joka on elinkaarensa päässä. Vainikkalan raidepituudet eivät mahdollista yli 1100 m junien käsittelyä kolmea Vainikkalan tavaran raidetta lukuun ottamatta, mikä ei ole riittävä nykyisiin liikennetarpeisiin nähden. Välttämättömät turvalaitemuutokset lyhentävät entisestään raidepituuksia.

Vainikkalan ratapihan käyttötarpeen kehitys on riippuvainen mm. Imatrankosken raja-aseman avaamisesta kansainväliselle liikenteelle, mikä vähentäisi Vainikkalan kuljetuksia (siirtyvä liikenne 0,88 Mt, Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035). VAK-kuljetukset säilyvät joka tapauksessa Vainikkalan kautta kuljetettavina. Vainikkalassa tehtävien vaihtotöiden määrään vaikuttaa myös pitkien junien vastaanottomahdollisuuden parantaminen Kouvolassa sekä Kotkan ja Haminan satamissa.

Aikataulu

Vainikkalan liikennöitävyysselvitys on valmistunut, 02/2016. Seuraava suunnitteluvaihe on ratasuunnitelma tai rakentamissuunnitelma.

Kustannukset

I vaiheen kustannusarvio on 12,5 M€ (MAKU-indeksi 130, 2010=100). Koko hanke 40 M€.
reaktionapit
Sivu päivitetty 31.10.2019