Siltatyöt 2019 - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa maantiesilloista toiminta-alueellaan. Uudellamaalla on noin 1900 tiesiltaa, joista noin 15–20 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain. Suurempien siltakohteiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. 

Alueelle ovat tyypillisiä 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut vilkasliikenteiset tiet, joiden sillat ovat tulleet peruskorjausikään. Näitä siltoja on määrällisesti paljon ja korjauskohteina ne ovat suurista liikennemääristä johtuen erittäin vaativia.

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Ylläpitokorjauksista aiheutuu liikenteelle vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

Merkittävimmät siltahankkeet Uudellamaalla 2019

  • Vantaanjoen siltojen korjaus Helsingissä
  • Stensvikin risteyssiltojen korjaaminen Espoossa
  • Korson risteyssiltojen korjaaminen Vantaalla
  • Jokirannan siltojen korjaaminen Sipoossa
  • Koskenkylän risteyssillan ja Mossabergetin sillan korjaaminen Loviisassa
  • Peltolan risteyssillan korjaaminen Mäntsälässä
  • Pikkaraisenpuron sillan päällysrakenteen uusiminen Kirkkonummella
  • Sipoontien risteyssillan korjaaminen Vantaalla
  • Mustijoen sillan uusiminen Porvoossa
  • Hänninmäen risteyssillan uusiminen Askolassa

Korjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.06.2019