Tesoman seisake

Suunnitteilla

Väylä on käynnistänyt Tampereen Tesoman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809
  • terhi.hapaniemi(at)vayla.fi

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 0408348252
  • ari-pekka.onnela(at)ramboll.fi

NRC Group Finland Oy

Suunnittelukonsultti

Tomi Lindgren

  • 0408630531
  • tomi.lindgren(at)vr.fi

Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere

Hankeen sisältö

Väylä on käynnistänyt otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen niihin liittyvine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Ratasuunnitelma koskee Tampereen Tesoman seisaketta rataosalla Lielahti-Pori kilometrivälille 196+080 - 196+370.Suunnittelualue rajautuu idässä Tesoman valtatiehen, pohjoisessa Tesomankatuun, etelässä  Porin  rataan  ja  lännessä  Ristimäen  kaupungin osan kortteliin 3785 ja Ristimäenkadun eteläpuolella kortteliin  3798.  Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Tesoman uudistuvan liikekeskuksen alue.

Suunnittelualue   on   nykyisin   yksiraiteisella   rataosalla   korkealla penkereellä.  Penkereen alittaa Vanamon alikäytävä, joka korvataan uudella vinojalkaisella laattakehäsillalla. Alueelle suunnitellaan seisakkeen lisäksi kevyen liikenteen yhteydet kaupungin katuverkkoon ja liityntäpysäköintialueet.

-

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

 

Aikataulu

Yleisötilaisuus järjestetään 4.6.2019 klo 17.30 - 19.00 Tesoman hyvinvointikeskuksen Monitoimitila Lystissä, osoitteessa Tesomankatu 4.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.

Tästä linkistä pääset näkemään palautelomakkeen. Palutetta ratasuunnitelmasta voi antaa 4.6.-20.6.2019 välisenä aikana.

Palautetta hyödynnetään suunnittelussa. Palautteista voidaan julkaista koosteita, joista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Yksittäiset palautteet jäävät vain suunnittelijoiden tietoon. www.vayla.fi/yhteystiedot/tietosuoja

 

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

 

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 09.07.2019