Nokantie, Luoman seisake,tasoristeysten turvallisuuden parantaminen

Suunnitteilla

Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan. Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Nokantie, Luoman seisake,tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Hankkeen taustat

Väylävirasto on käynnistänyt otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen niihin liittyvine tie- ja katujärjestelyineen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan.

Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 23.9.2018 Kirkkonummen sanomissa sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto on järjestänyt suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden Kirkkonummella 4.10.2018 klo 18.00-19.30 Nissnikun koululla. 

Yleisötilaisuuden esittelyaineiston löydät sivuston vasemmasta reunasta.

 

 

Ratasuunnitelma oli yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja Masalan kirjastossa 1.7.2019 - 2.9.2019 välisen ajan.
reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020