Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylä

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Tampereen tuloratapiha

Nykytila

Tampere on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema sekä tavaraliikenteen keskusjärjestelyratapiha. Tampereen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta; Tampere tavara, Tampere Viinikka, Tampere asema ja Tampere Järvensivu. Tampere tavaran (tuloratapiha) raiteet toimivat tuloraiteina. Pohjoisesta ja idästä tulevat tavarajunat ajetaan tuloratapihalle lajitteluratapihan läpiajoraiteiden 820 ja 201 kautta. Tuloratapihalta tavarajunat lajitellaan laskumäen kautta Tampere Viinikan lajitteluraiteille. Tampere tavaralta erkanee kunnossapidon kiskovarastoraiteisto ja radanpidon raiteisto sekä VR-Yhtymän yksityinen varikkoraiteisto, jolla huolletaan kalustoa sekä seisotetaan kiskobusseja
ja vetureita. Tallialueen raiteistolla on veturien tankkaus ja hiekoitusmahdollisuus. Tuloratapihan ja lajitteluratapihan yhdistää laskumäki. Tuloratapihalla on nykyisin vain yksi tavoitepituuden 750 m täyttävä raide. Tämä rajoittaa Tampereen järjestelyratapihalle saapuvien junien pituutta, mikä vaikuttaa laajasti tavaraliikennejärjestelmän tehokkuuteen, sillä junia joudutaan ajamaan tarpeettoman lyhyinä. Tuloratapihan raiteet ovat nykyisille junapituuksille liian lyhyitä ja niitä on liikennemääriin nähden liian vähän. Tuloratapihan kapasiteetti on ajoittain täynnä.

Hanke ja tavoitteet

Tuloratapihan parantamiseen sisältyy eteläpään raiteiden pidentämiset sekä uuden ohitusraiteen rakentaminen.
Tavoitteena on mahdollistaa pidempien junien saapumisen järjestelyratapihalle ja sitä kautta junamäärän vähen-
tämisen, jolloin saavutetaan huomattavia liikennöintikustannussäästöjä.

Aikataulu

Tuloratapihan jatkamisen parantamissuunnitelma on valmistunut 10/2015. Rakentamissuunnittelu ja rakentaminen on mahdollista aloittaa 2017. Rakentamien kestää 1 vuoden. Käyttöönotto v.2018

 

Kustannukset

Tuloratapihan raiteiden jatkaminen ja ohitusraiteen rakentaminen, 8 M€ (MAKU130, 2010=100).
reaktionapit
Sivu päivitetty 04.09.2019