Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie

Valmistunut

Ohikulukutie avattiin liikenteelle syyskuun lopussa 2014. Sepänkylän ohikulkutie sijaitsee valtatiellä 8, joka on Vaasan kaupunkiseudun merkittävimpiä tieyhteyksiä. Valtatie 8 palvelee sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkeinoelämää.

Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie

Ohikulukutie avattiin liikenteelle syyskuun lopussa 2014. Sepänkylän ohikulkutie sijaitsee valtatiellä 8, joka on Vaasan kaupunkiseudun merkittävimpiä tieyhteyksiä. Hankkeessa taajaman läpikulkuliikenne siirrettiin ohikulkutielle. Valtatie 8 palvelee sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkeinoelämää.

Ohikulkutie liityntä- ja katujärjestelyineen eheyttää Sepänkylän taajamaa ja mahdollistaa sen kehittämisen.

Hankkeessa rakennettiin nelikaistainen / kaksikaistainen keskikaiteellinen ohikulkutie osuudella Kotiranta- Stormossen-Koivulahti. Kaikkiaan rakennettiin 4 eritasoliittymää ja 4 risteyssiltaa, minkä lisäksi katuverkolle ja eritasoliittymän ramppien päihin rakennettiin viisi kiertoliittymää. Melusuojauksia tehtiin noin 7 km ja pohjavesisuojauksia noin 2 km.

Kevyt ja hidas liikenne on ohjattu nykyisellä kaduksi muuttuneella vanhalla valtatiellä 8 sekä rakennettavalla Stormossen-Koivulahti-rinnakkaisväylillä pohjoiseen Koivulahden suuntaan. Stormossen-Koivulahti-osalle tehtiin keskikaiteella varustettu valtatie rinnakkaisteineen. Lisäksi tehtiin sekä Vaasan että Mustasaaren alueella merkittäviä pintavesien hallintaan ja kunnallisten vesi- ja sähköverkostojen siirto- ja uusimistöitä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.10.2015