Vainikkalan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa parannetaan Vainikkalan rajanylityspaikan tarkastushenkilöstön työskentelyolosuhteita ja kehitetään valvontajärjestelmiä. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Hankkeen taustat

Vainikkalan rajavartioasema on kansainvälinen rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Se sijaitsee Lappeenrannassa. Rajanylityspaikkaa käytetään vain rautatieliikenteessä.
Venäjän puoleinen raja-asema on nimeltään Louko (ven. Бусловская, Buslovskaja). Vainikkalan rajalla kirjattiin vuonna 2018 kaikkiaan 560 000 rajanylitystä. 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vainikkalan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän välillä allekirjoitettiin 1.3.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 6,39 M€, johon tukea saadaan 5,11 M€. Väylä ei osallistu kustannuksiin, mutta on hallinnollinen vetäjä hankkeessa.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Vainikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan tarkastushenkilöstön työskentelyolosuhteita rakentamalla uusi rajatarkastusasema ja kehittämällä valvontajärjestelmiä.

Hankkeessa ovat mukana Väylä, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt ja Pietarin direktoraatti.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän välillä on allekirjoitettu 1.3.2019.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen rahoituksella.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen rahoituksella.

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.02.2020