Raja-asemien kehityshankkeet

Käynnissä

Väylä on mukana Raja-Joosepin, Vartiuksen, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan asemien infrastuktuurin kehittämisessä.

Raja-asemien kehityshankkeet

Väylä on mukana EU:n komission rahoittamissa kuudessa CBC-hankkeessa, joissa kehitetään raja-asemien infrastruktuuria. Kaikki projektit voidaan käynnistää rahoitussopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Projektit tehdään 36 kuukauden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, vuosina 2019-2021. CBC-ohjelman sääntöjen mukaan projektien on oltava valmiina vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kolartic CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan rahoituksella.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019