Rajanylityspaikkojen kehityshankkeet

Käynnissä

Väylä on mukana Raja-Joosepin, Vartiuksen, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen infrastuktuurin kehittämisessä.

Rajanylityspaikkojen kehityshankkeet

Väylä on mukana EU:n komission rahoittamissa kuudessa CBC-hankkeessa, joissa kehitetään rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Projektit tehdään 36 kuukauden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, vuosina 2019-2021. CBC-ohjelman sääntöjen mukaan projektien on oltava valmiina vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kolartic CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan rahoituksella.

Katso rajanylityspaikkojen kehityshankkeet kartalla (PDF).

Rajanylityspaikkojen kehityshankkeet Suomen kartalla.

Osa Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa

Euroopan unionilla on yhteensä 17 ulkorajayhteistyöohjelmaa, joista seitsemän toteutetaan EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan kolmea The European Neighbourhood Instrument for Cross-Border Co-operation (ENI CBC)  -ohjelmaa:
 

ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet ovat

  • Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen raja-alueilla
  • Yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta)
  • Ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen

sekä ihmisten välisten suorien yhteyksien ja yhteistoimintamallien parantaminen (people-to-people -yhteistyö).

Ajankohtaista hankkeessa

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.03.2020