Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Leo Oja

 • 0295 038 272
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suomen Maastorakentajat Oy

Työpäällikkö

Antti Nissinen

 • 040 7391 926
 • etunimi.sukunimi@maastorakentajat.fi

Suomen Maastorakentajat Oy

Työmaapäällikkö

Peter Heikkinen

 • 040 5930 872
 • etunimi.sukunimi@maastorakentajat.fi

Infracon Oy

Valvoja

Tuomas Vulli

 • 040 5957 440
 • etunimi.sukunimi@infracon.fi

Mt 849 parantaminen välillä Kiiminki – Yli-Ii

Maantie 849 (Kiiminki-Yli-Ii-Ylikärppä-Taininiemi) on etelä-pohjoissuuntainen seututieyhteys Kiimingistä Simon kunnan Taininiemeen. 26,7 kilometrin pituinen suunnittelualue alkaa Kiimingissä valtatiestä 20 ja päättyy Yli-Iin taajamaan Iijoen rantaan.

Maantietä käyttävät välillä Kiiminki – Yli-Ii työmatkaliikenteen ohella muun muassa raskaat puu- ja turvekuljetukset. Suunnitteluosuudella on runsaasti yksityistieliittymiä sekä maa-/metsätalousliittymiä.

Maantie on nykyisellään kapea ja osaksi jyrkkäluiskainen. Soiden kohdilla maantie on painunut ja tien rungon kuivatus ja kantavuus ovat puutteellisia. 

Suunniteltavalla osuudella on vuosina 2011 - 2016 sattunut 28 onnettomuutta, joista yhdeksässä on tapahtunut henkilövahinkoja ja yksi on ollut kuolemaan johtanut onnettomuus. Suunnitteluosuuden onnettomuuksista yhdeksän on ollut eläinonnettomuuksia.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Toimenpiteet:

 • tien leventäminen 8 metriä leveäksi
 • tien luiskien loiventaminen
 • tien kantavuuden parantaminen
 • maantie parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen ja joitakin jyrkimpiä mäkiä loivennetaan
 • silloista kaksi korvataan uudella teräsputkisillalla
 • kolme siltaa levennetään

Rakennustyön vuoksi yleistä liikennettä joudutaan ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen mukaan. Liikennettä ohjataan pääsääntöisesti liikennevaloin, ja tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä syksyyn 2019 saakka. Tietöistä aiheutuu liikenteelle jonkin verran haittaa ja tämän vuoksi suositellaan käytettävän vaihtoehtoisia reittejä

Valtion korjausvelkaohjelman 2016 - 2018 mukaisesti hankkeen toteuttamiseen on budjetoitu noin 8 miljoona euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.05.2019