Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuusamon kaupunki

Yhdyskuntajohtaja

Jarkko Tammi

  • 040 5645 716
  • etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Sito Oy

Projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 7351 998
  • etunimi.sukunimi@sitowise.fi

Kitkantien ja Kitronintie parantaminen, Kuusamo

Suunnittelualueen onnettomuustiheys on keskimääräistä korkeampi. Vuosina 2015-2017 alueella tapahtui 51 liikenne-onnettomuutta.

Maanteiden 18857 (Kitkantie) ja 18856 (Kitronintie) parantamishanke on osa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kuusamon kaupungin toteuttamaa Kuusamon keskustan kehittämishanketta. Hankkeessa pyritään kehittämään ja parantamaan keskusta-alueen liikenteen toimivuutta, liikenneturvallisuutta, taajaman viihtyisyyttä, vetovoimaisuutta ja ilmettä.

Maantie 18 857 Kuusamon keskustassa koostuu kahdesta väylästä, Ouluntaipaleesta ja Kitkantiestä. Suunnitteluhanke sijoittuu Ouluntaipaleelle Oulangantien risteyksen ja neljäntienristeyksen väliselle alueelle. Kitkantien suunnitteluosuus sijoittuu valtatien 5 ja neljäntienristeyksen väliselle alueelle. Maantie 18856 Kitronintie sisältyy hankkeeseen neljäntien risteyksen ja Kirkkotien väliseltä osuudelta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu maanteihin liittyviä Kuusamon kaupungin katuja ja katuliittymiä, joista tärkeimpiä ovat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie.


Suunnittelualue

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kuusamon kaupungin vuonna 2015 laatimassa Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittämissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat toimineet tiesuunnitelman laadinnan lähtökohtina. Suunnittelussa esitettyjä periaateratkaisuja ovat mm.
- jaettu katutila ja kävelypainotteinen alue neljän tien risteykseen,
- lisätilaa istutuksille ja kevyen liikenteen väylille,
- nykyinen vinopysäköinti muutettaan pitkittäisiksi pysäköintipaikoiksi Kitkantien varrelle ja
- ajoratavalaistuksen uusiminen ja kausivalaistuksen toteuttaminen.

Hanke pyritään toteuttamaan erillisrahoituksella lähivuosien aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4 251 000 €.

Kitkantien liikenneympyrä, nykytila ja suunnittelunäkymä

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.02.2019