Ajankohtaista

Liikenne takaisin valtatie 3:lle 15.8.2019
Hämeenkyrössä kiertotiereittiä lähes vuoden käyttänyt kolmostien liikenne siirtyy keskiviikon ja torstain välisenä yönä 15.8. takaisin valtatie 3:lle.

Kiertotie poistuu heinäkuussa vaiheittain käytöstä 28.6.2019
Nuutinristin rinnakkaisteiden liittymäjärjestelyt muuttuvat vaiheittain ja uusi Turkimuksen alikulku tulee elokuun alussa käyttöön
Liikennejärjestelykartta (260 kt)

Kiertotie käyttöön 8.5.2019
Kyröskosken Turkimuksen alueellle rakennetaan kolmostien alittava uusi alikulkukäytävä, minkä vuoksi liikenne ohjataan kiertotielle sillanrakennustyömaan ohitse.
Liikennejärjestelykartta (pdf 487 kt)

Tuohitien liittymä poistuu käytöstä helmikuun puolivälissä. Liikenne ohjataan Turkimustien ja Valtakadun kautta väliaikaisen kiertotien kautta valtatie 3:lle.

Tuohitien liittymän sulkeminen - liikennejärjestelykartta (pdf, 320 kt)

Kyröskosken eritasoliittymän risteyssillan rakentamisen vuoksi valtatien 3 liikenne on siirretty nykyisen tielinjan itäpuolelle välillä Tanolantie–Vesajärventie (Nuutinristin risteys). Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2019 syksyyn saakka. Kiertotiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus.

Kiertotiekartta (pdf, 250 kt)

Seuraa valokuvista edistymistä

Valtakatu

Vaiviantie

Kiertoliittymä

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tero Haarajärvi

  • p. 0295 036 223
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

NCC Suomi Oy

Työmaapäällikkö

Lauri Häkkinen

  • 050 382 0025
  • etunimi.sukunimi@ncc.fi

Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti

Pietari Kousa

  • 040 147 6715
  • etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula–Kyröskoski

Valtatie 3 parantaminen on käynnistynyt Hämeenkyrössä Kostulan ja Kyröskosken välillä. Pääurakoitsijaksi valittiin NCC Suomi Oy ja rakennuttajakonsultiksi Ramboll Finland Oy. Alueellisesti kahteen eri hankkeeseen jakaantuvat tienparannustyöt alkoivat toukokuussa 2018. 

Urakka jakautuu kahteen hankkeeseen: 

1) Tienparannushanke: Valtatie 3 parantaminen välillä Kostula–Kyröskoski
2) Pappilanjoen ja Kalalahden siltojen korjaus

Valtatie 3:lle Kyröskosken ja Kostulan välille rakennetaan uusi eritasoliittymä rinnakkaisine yksityistieyhteyksineen ja liittymäjärjestelyineen. Rakennustöiden valmistuttua Vesajärven, Valtakadun ja Vaiviantien liikenne yhdistyy  eritasoliittymän kautta valtatien liikenteeseen.

Valtatietä parannetaan noin 3 kilometrin matkalla. Nykyistä Timinsaarentien liittymän kohdalta alkavaa pohjoisen suunnan ohituskaistaa pidennetään noin 2,5 kilometrillä. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan katuverkkoa ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan rakentamalla muun muassa kolme alikulkua valtatie 3:lle. Melusuojausta ja uutta pohjavesisuojausta rakennetaan noin 600 metrin matkalle. Tie- ja katualueiden valaistusta sekä liikenteenohjauslaitteita ja turvavarusteita uusitaan.

Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2018 ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kostula-Kyröskoski -hanke on yksi perusväylänpidon lisärahoituskohteista. Sille on myönnetty rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa.

Pappilanjoen ja Kalalahden sillat korjattiin

Pappilanjoen ja Kalalahden sillat korjattiin valtatie 3 parantamishankkeen yhteydessä. Korjausurakoissa kummankin sillan reunapalkit, pintarakenteet ja kaiteet uusittiin. Lisäksi betonirakenteita ja siltapaikkojen rakenteita kunnostettiin. Kustannuksiltaan noin miljoonan euron sillankorjaustyöt valmistuivat vuoden 2018 lopussa.


Pappilanjoen silta Hämeenkyrön keskustassa

Valtatien liikenne vuodeksi kolmostielinjan itäpuoliselle kiertotielle  

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen valtatie 3 ja Kyröskosken taajaman alueella. Valtatieliikenne siirrettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 19. - 20.8. Tanolantien ja Vesajärventien välillä kulkemaan nykyisen tielinjan itäpuolitse. Väliaikainen liikennejärjestely on  voimassa vuoden 2019 syksyyn saakka. Kiertotiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Kiertotiekartta löytyy sivun vasemmasta laidasta.

Väliaikaisten liikennejärjestelyiden aikana Valtakadulle kuljetaan kiertotielle rakennetun kiertoliittymän kautta. Vaiviantielle kulkeville taas järjestetään kiertotieltä työnaikainen liittymä.

Uusittu Nuutinristin alikulkukäytävä ja rakentamisajan poissa käytöstä ollut kevyen liikenteen väylä on otettu Hämeenkyrössä nyt uudelleen käyttöön. Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia ajoneuvoliikenteen kiertotiejärjestelyihin Vesajärventien ja Valtakadun liittymän kohdalla. Käyttöönototn yhteydessä tehdyt väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2019 syksyyn saakka.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.08.2019