Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Suunnitteilla

Väylä laatii suunnitelmia Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Väylä laatii parhaillaan suunnitelmia Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä.

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010. Yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta on valmistunut toukokuussa 2012 ja toisesta toteutusvaiheesta marraskuussa 2015. Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016.  Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. vaihe

Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa varsinaiset lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus.

Toisen vaiheen ratasuunnitteluun sisältyvät toimenpiteet ovat:

  • lisäraiteet Kytömaa Ainola välille
  • lisäraiteet Purola Jokela välille
  • tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle
  • tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan

Vuorovaikutus hankkeessa

Toisen vaiheen ratasuunnitelma on valmistunut vuonna 2017.  Tässä vaiheessa kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Nähtävillä olosta on kuulutettu kuntien ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma valmistui lokakuussa 2014 ja on hyväksytty Liikennevirastossa (nykyään Väylä). Yleissuunnitelma hankkeen toisesta toteutusvaiheesta valmistui marraskuussa 2015. Yleissuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa (nykyään Väylä). Toisen vaiheen ratasuunnitelma on ollut lausunnoilla sidosryhmissä ja nähtävillä suunnittelualueen kunnissa.  Pasila-Riihimäki 2.vaiheen ratasuunnitelman hyväksyminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa on hyväksytty Kytömaa-Ainola väli. Toisessa vaiheessa hyväksytään Ainola-Riihimäki välinen osuus. Pasila-Riihimäki 2.vaiheen ratasuunnitelma pyritään hyväksymään kokonaan vuoden 2019 aikana.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.10.2019