Teiden kunnossapidon kilpailutus

Väylä kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Väylä tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden  talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa,  raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. Nyt myös Harja -järjestelmä on otettu raportoinnin avuksi.

Tiedotteet

Maanteiden hoitourakoiden 2021-2026 alustava kilpailutusaikataulu (lue lisää)

Maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksen tuloksia 2019 (lue lisää)

Maanteiden hoidon urakoitsijat kartalla 1.10.2019 - 1.10.2020 (lue lisää)

 

Maanteiden hoidon urakoiden kilpailutuksen tuloksia 2020 (lue lisää)

Maanteiden hoidon urakoitsijat kartalla 1.10.2020 - 1.10.2021 (lue lisää)

Maanteiden hoidon urakat ja urakoitsijat 2012-2025 (lue lisää)

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 01.04.2020