Tieaineistot

Tieverkkoa ylläpidetään keskilinjaa kuvaavana vektoriaineistona, jonka päällä voidaan esittää tiestötietoja tieosoitesijainnin perusteella. Tieosoitesijainti ei kuvaa kohteiden absoluuttista sijaintia, mikä täytyy huomioida aineistojen käytössä.

Tieverkon keskilinja-aineistoa ylläpidetään ja säilötään SDE-tietokannassa. Tiestön osoitejärjestelmää ja ominaisuustietoja ylläpidetään tierekisterissä. Tierekisterin tietoja on mahdollista esittää ja jakaa piste- ja viivamaisina paikkatietokohteina.

Kattavuus

Tieverkon keskilinja-aineisto kattaa Väyläviraston hallinnoimat maantiet ja kevyenliikenteenväylät ja lisäksi kuntien hallinnoimia katuja mm. erikoiskuljetusten suunnittelua varten. Maanteitä on yhteensä n.  78 000 km. Tiestön ominaisuustietoja kerätään eri laajuudella tietolajista riippuen.

Koordinaatisto

Tieverkko-aineisto on EUREF-FIN TM35-tasokoordinaastistossa.

Mittakaava

Tieverkkoaineiston alkuperäinen geometriatieto on peräisin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tiestöstä, jonka tarkkuudeksi ilmoitetaan 1:10000. Viime vuosina tieverkon geometriaa on ylläpidetty erillään MML:n maastotietokannasta ja näiltä osin tarkkuus on vaihteleva. Tieverkkoaineiston syntyhistorian tarkempi kuvaus löytyy Paikkatietohakemistosta. 

Kohdeluokitus

Tieverkon keskilinja-aineisto on reititetty, joten sa mahdollistaa lineaarisen referoinnin tieosoitteen perusteella. Tierekisterin tietolajeista löytyy tietoa mm. teiden rakenteellisista ominaisuuksista, varusteita ja laitteista sekä liikennemääristä. Tietolajikohtaisesti on kerrotu, onko kyse piste- vai viivakohteesta.

Topologia

Tieverkon keskilinja-aineisto on kuvattu topologisesti eheänä verkkona.

Päivitysväli

Tieverkon geometriaa päivitetään muutaman kerran vuodessa.

Toimitusformaatti

Aineistoa toimitetaan ESRIn shape-tiedostoina, EUREF-FIN TM35 -tasokoordinaatistossa, ellei erikseen toisin sovita.

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.01.2019