Paikkatietoaineistot

Väylä ylläpitää kulkumuotokohtaisia paikkatietoaineistoja mm. väylänpidon, suunnittelun ja kehittämisen tarpeisiin.

Aineistojen saatavuus ja käyttö

Väylän paikkatietoaineistoja on tarjolla sekä avoimena datana, joka on kuvattu Avoin data -sivuilla että sidosryhmäkäyttöön Väylän extranet-ympäristössä. Aineistoja on mahdollista saada käyttöön myös erillisinä irrotuksina.

Väylän tai ELY-keskusten L-vastualueiden tilaamiin töihin on mahdollista saada käyttöön myös ulkopuolisten aineistotoimittajien aineistoja. Varsinkin ennen maksullisten aineistojen hankintaa kannattaa varmistaa tilaajan puolen paikkatietovastaavalta, onko Väylällä jo mahdollisesti hankittuna kyseisen aineiston käyttöoikeus.

Aineistojen käyttöehdot

Väylän avoimiin tietoaineistoihin sovelletaan pääsääntöisesti Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupaa. Aineistojen käyttöehdot ja niihin liittyvää ohjeistusta on kuvattu tarkemmin Käyttöehdot-sivulla.

Muiden Väylän paikkatietoaineistojen ja -tuotteiden käyttöön voi liittyä aineistokohtaisia käyttöehtoja ja -rajoituksia. 

Muiden aineistotuottajien aineistot

Väylä on hankkinut käyttöoikeuksia ulkopuolisten aineistotuottajien aineistoihin. Väylä voi luovuttaa näitä aineistoja kolmannelle osapuolelle käytettäviksi Väylälle tilauksesta tehtävissä töissä.

Väylä vaatii aineistoluovutuksen yhteydessä kirjallisen käyttösitoumuksen siitä, että

  • aineistoa käytetään vain tilattuun työhön
  • aineiston käyttöoikeusehtoja noudatetaan
  • aineisto hävitetään työn päättymisen jälkeen

Käyttösitoumukseen vaaditaan aineistoa tilaavan osapuolen allekirjoitus.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.01.2020