Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla

Valmistunut

Maantie 148:n parannushankkeessa Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavaa maantietä parannettiin Keravan kohdalla maantielle sekä sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Alikeravantien liittymään rakennettiin alikulut kevyen liikenteen käyttöön. Toimenpiteet vähentävät ruuhkia, minkä lisäksi ne nostavat kevyen liikenteen turvallisuustasoa sekä parantavat edellytyksiä elinkeinoelämän ja maankäytön kehittymiselle. Hanke toteutettiin Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisrahoitteisena hankkeena.

Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla

Hankkeen taustat

Maantie 148 on seudullinen yhteys Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen ja siitä edelleen valtatielle 7. Maantie 148 useine liittymineen oli hyvin ruuhkainen, mikä teki liikkumisesta varsinkin ruuhka-aikoina erittäin hidasta.

Tieosuus oli hyvin ruuhkainen etenkin Keravan kohdalla, jossa maantie 148:lla liikennöi päivittäin 9 500–22 600 ajoneuvoa. Eniten liikennöity osuus on Alikeravantien liittymän ja valtatien 4 ramppiliittymien välillä, mutta ruuhkat hidastivat matkantekoa koko tieosuudella. Myös tieosan liittymät olivat erityisesti ruuhka-aikoina erittäin kuormittuneita.

Keravan, Sipoon ja Tuusulan yhteenlasketun asukasluvun arvioidaan kasvavan noin 42 % vuoteen 2020 mennessä, minkä lisäksi alueelle odotetaan samassa ajassa syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja. Liikennemääriä lisäävät myös alueelle rakentuvat tai toteutettavat suuret logistiikkakeskukset. Asukasmäärän kasvu sekä alueiden kehittyminen lisäävät liikennemääriä tieosuudella.

Tavoitteena oli poistaa ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä ja sen liittymistä. Alikeravantien liittymään rakennetut alikulut puolestaan parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli poistaa lisäkaistoin ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä ja sen liittymistä. Alikeravantien liittymään rakennetut alikulut puolestaan parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta, kun kevyt liikenne siirrettiin kulkemaan ajoneuvoliikenteen kanssa eri tasoon. Lisäksi hankkeessa rakennettiin melusuojauksia, ja tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusittiin.

Hanke parantaa edellytyksiä elinkeinoelämän ja maankäytön kehittymiselle, sillä toimivat yhteydet tukevat kaavoituksen ja maankäytön tarpeita. Tulevaisuudessa alueelle sijoittuvat esimerkiksi Keravan ja Sipoon logistiikkakeskukset, joihin suuntautuvan raskaan liikenteen kulku helpottuu. Hankkeen yhteydessä rakennettavat melusuojaukset vähentävät tieosuuden lähialueille suuntautuvia meluhaittoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2015. Kaikki hankkeessa rakennetut ja parannetut väylät on otettu liikenteelle joulukuussa 2016. Keväällä 2017 hankealueella tehtiin viher-, kiveys- ja viimeistelytöitä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio oli 18,5 miljoonaa euroa, mikä alittui noin kuudella miljoonalla eurolla. Hanke toteutettiin Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon yhteisrahoitteisena hankkeena, jonka rakennuttamisesta ja hankintojen tilaamisesta vastasi Liikennevirasto.

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.09.2017