Vanhan valtatie 6 alikulkusilta ja purettavat sillat

Urakassa rakennetaan uusi Vanhan valtatie 6 alikulkusilta ja puretaan Jänhiälän ja Pellisenrannan alikulkusillat.

Urakka-alue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella Karjalan radalla. Kohde kuuluu liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan sisällytettyihin Karjalan radan siltoihin. Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.

Vanhan valtatie 6 uusi alikulkusilta rakennetaan nykyisen sillan viereen Putkinotkontielle Joutsenossa. Jänhiälän ja Pellisenrannan rautatiesillat korvataan maapenkerein. Alikulkusillat puretaan, sillä ne jäävät tarpeettomiksi uusien eritasoliittymien rakentamisen jälkeen.

Heinäkuussa 2019 valettiin tukimuurit ja asennettiin niihin tulevaa luonnonkiviverhousta.

Tärkeä etappi urakan etenemisessä saavutettiin marraskuussa 2018, kun työmaalla valettu sillan kansi siirrettiin oikealle paikalleen.

Urakan valvojana toimii Jani Niskanen Welado Oy:stä.

Aikataulu

Kohteen rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa 2018. Urakka valmistuu 2019.

Urakan vaikutus junaliikenteeseen

Urakan työvaiheet aiheuttavat katkoksia junaliikenteeseen. Ratatöistä johtuvien korvaavien kuljetusten lähtöpaikat löytyvät VR:n sivuilta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.04.2020