Ohjeita CEF-tuen saajille

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista CEF-tuensaajille Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto INEA:n internetsivuilla.

[INEA:n sivuille] on koottu kattava tietopaketti tuensaajille. Sivuilta löytyy muun muassa lista usein kysytyistä kysymyksistä sekä tarvittavia lomakkeita.

CEF-tuen rahoituksen saaja on velvoitettu EU-rahoituksen mainitsemiseen sekä EU-logon käyttöön kaikissa projektin viestintämateriaaleissa ja rakennettavissa kohteissa. [Ohjeet suomeksi] ja [englanniksi INEA:n sivuilla].

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan INEA:an vuosittaisen raportin projektin edistymisestä (Action Status Report, ASR) aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. ASR tulee kansallisesti hyväksyä ennen komissiolle toimittamista. [Ohjeet Suomen kansalliseen palautusprosessiin englanniksi]. Tukea saanut projekti on velvoitettu tekemään pakollisen välimaksatuksen aina jokaista kahta ASR-vuosiraporttia kohden. Projektin päätyttyä tuensaajan tulee toimittaa loppuraportti INEA:an. Ohjeita ja vinkkejä raportin täyttöön löytyy INEA:n sivuilta  (englanniksi). Jos projekti ei valmistu ajallaan tai osia siitä jää tekemättä, on mahdollista, että osa tuesta jää maksamatta tai peritään takaisin. Ohjeet mahdollisesti takaisinperittävän tuen maksatukseen löytyvät INEA:n sivuilta [täältä].  

CEF-Liikennetuen vuosiraportointiprosessi

CEF-Liikennetuen loppuraportointiprosessi


Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.05.2020