Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä

Hankekuvaus

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Valtatie 9 on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Tiesuunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien 9 liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Säyrylän kohdalla muuttamalla Himoksen nelihaarainen tasoliittymä eritasoliittymäksi. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen tammikuussa 2020. Suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy.

Vuoropuhelu

Kaikille avointa yleisötilaisuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan alla olevat esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti.

Tiesuunnitelman esittelyvideo (youtube)     

Siltojen esittelyvideo (youtube)      

Suunnitelmaluonnokset                             

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 13.5.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen martti.kokoi@sitowise.com. Yhteenveto palautteista sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista, vaan siihen vastataan henkilökohtaisesti.

Mikäli haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijoille tai tilaajan edustajalle.
Puheluiden toivotaan ajoittuvan torstaille 7.5.2020 klo 16–17.

Martti Kokoi, puh. 044 368 0683 (Sitowise Oy)
Johanna Plihtari-Siltanen, puh. 040 199 3521 (Sitowise Oy)

Janne Jaatinen, puh. 0295 024 683 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Jatkotoimenpiteet

Saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja se valmistuu kesäkuussa 2020, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) sekä ilmoitetaan Keskisuomalaisessa ja Jämsän Seutu -lehdessä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toteutus

Uuden eritasoliittymän rakentamisen kustannusarvio on noin 6,0 M€. Kohteen toteuttamisesta on tehty rahoituspäätös ja rakentaminen alkaa näillä näkymin keväällä 2021.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.04.2020