Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423
  • etunimi.sukunimi@plaana.fi

Maantien 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väylä välillä Lintukangas - Puuppola, Jyväskylä

Hankekuvaus

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 630 (seututie Jyväskylä-Uurainen, Puuppolantie) varteen välille Lintukankaantie - Rannilantie noin 2,1 km matkalle. Puuppolantiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunniteltava kevyen liikenteen väylä liittyy molemmissa päissä olemassa oleviin rakennettuihin väyliin, muodostaen yhtenäisen väylän Kirrin Terttumäestä Puuppolan kylätaajamaan. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tästä hankkeesta on tehty aluevaraussuunnitelma v. 2010, jossa on alustavasti suunniteltu linjaus ja periaateratkaisut.

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi tammikuussa 2019. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille maaliskuussa 2019. Tiesuunnitelma valmistui heinäkuun alussa 2019. Jyväskylän kaupunki on asettanut tiesuunnitelman yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 5.8.-5.9.2019 välisenä aikana. Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt suunnitelmasta lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelta. Lausuntojen sekä mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen tiesuunnitelma etenee hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, sen arvioitu valmistuminen on tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

 

Toteutus

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen joulukuussa 2018. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä, hankkeen toteutus on ajoitettu vuodelle 2020.

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.09.2019