Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676
  • etunimi.sukunimi@plaana.fi

Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16811 (Taipaleentie) Sumiaisten taajamassa. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella kevyen liikenteen väylä välille Sumiaisraitti (mt637) - Haketie, noin 0,7 km matkalle. Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke. Hankkeen taustalla on Äänekosken kaupunginhallituksen esitys, joka pohjautuu tehtyihin valtuustoaloitteeseen sekä Sumiaisten kk kyläyhdistyksen laatimaan kuntalaisaloitteeseen. Tavoitteena on parantaa Taipaleentie yhteisissä suunnitteluperusteissa määritellylle, kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edellyttämälle tasolle.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa 2018. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille tammikuussa 2019. Tiesuunnitelma valmistui toukokuun alussa 2019. Äänekosken kaupunki asetti tiesuunnitelman yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 14.5.-13.6.2019 välisenä aikana. Nähtävillä oloajan kuluessa tiesuunnitelmasta ei jätetty muistutuksia. Keski-Suomen ELY-keskus on saanut suunnitelmasta lausunnot Äänekosken kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueelta.

Sumiaisten taajaman asemakaavoitus päivitetään valmistuvan tiesuunnitelman mukaiseksi ennen lakisääteistä tiesuunnitelman hallinnollista käsittelyä ja hyväksymistä. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.6.-30.8.2019 välisen ajan. Tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki neuvottelevat jatkotoimenpiteistä, joihin kuuluvat rakennussuunnitelman laatiminen ja mahdollinen toteutus.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.09.2019